Ba Chẽ tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022

12/05/2022 14:00

Ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022 tại điểm cầu Huyện ủy.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị và học tập, quán triệt các chuyên đề tại 10 điểm cầu gồm: điểm cầu Huyện ủy, điểm cầu Khối Chính quyền và 8 điểm cầu tại các xã, thị trấn. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Quân sự huyện và Đảng bộ Trung tâm Y tế. 

Tại điểm cầu Khối Chính quyền có đồng chí Linh Thị Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Chính Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí trưởng, phó các Phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp UBND huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Chính quyền và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện.

Tại điểm cầu 8 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể cấp xã; đảng viên, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố. 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Chính quyền và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện tham dự tại điểm cầu Khối Chính quyền

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII. Theo đó, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 10/5, đã thảo luận một số nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII cũng đã thông qua Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại diểm cầu các xã, thị trấn.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII, ý kiến góp ý của nhân dân với các nội dung của kết luận Hội nghị. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2445
Đã truy cập: 4856671