Đảng bộ huyện Ba Chẽ: Công bố quyết định kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt chính trị chuyên đề “tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/05/2022 10:50

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Ngày 13/5, Huyện ủy Ba Chẽ đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt chính trị chuyên đề “tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 25 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng, đợt 19/5.

Cùng dự có đại diện các phòng, ban Xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; đại biểu CLB Hưu trí 3-2; đông đảo đoàn viên, thanh niên và 25 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng, đợt 19/5.

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên, lớp đảng viên đợt 19/5 cho 25 quần chúng ưu tú thuộc các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo đảm vừa kế thừa vừa phát huy liên tục, đáp ứng sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay và lâu dài; đồng thời giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận.

Tham gia đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt quan trọng, nhân dịp kỷ niệm 132 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022). Trên cơ sở báo cáo đề dẫn, xem phóng sự tư liệu “Bác Hồ với Quảng Ninh” và phóng sự “Những kết quả thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng “Tự soi, tự sửa” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp cho toàn thể các đại biểu hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, chặng đường hoạt động cách mạng của Bác; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các nội dung được truyền tải sâu sắc, súc tích, sinh động, gần gũi với thực tế cuộc sống đang diễn ra trong các lĩnh vực, ngành, việc làm… của toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Quán triệt tinh thần học và làm theo Bác, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện việc học và làm theo Bác, cũng như trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tham luận các nội dung; đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong học tập, lao động và sinh hoạt; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các Cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Từ đó hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn; xây dựng NTM của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, các đại biểu tham dự hội nghị.

Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt, sâu sắc của đợt sinh hoạt chính trị về “tự soi, tự sửa” xây dựng chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Thông qua nội dung sinh hoạt chính trị đã phản ánh rõ nét những kết quả nổi bật đã đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ huyện trong thời gian qua; khẳng định sự nghiêm túc, quán triệt, học tập có hiệu quả của Cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW. Qua đó, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Trước những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị cũng cần thẳng thắn nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp, kịp thời khắc phục những nhược điểm, hạn chế; phải nghiêm túc “tự soi, tự sửa” để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Tổ chức tự kiểm điểm khắc phục “tự soi, tự sửa” các khuyết điểm mà các Hội nghị của cấp ủy đã chỉ rõ, các Thông báo Kết luận tại các hội nghị của cấp ủy các cấp gắn với đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ công chức viên chức cuối năm.  Thực hiện nền nếp, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TU việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, theo đó quan tâm việc xây dựng và thực hiện cam kết cá nhân; xây dựng các mô hình điển hình tiêu biểu nhân rộng về học tập và làm theo Bác hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nhân dân quan tâm. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cá nhân từng cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm đạo đức, lối sống. Ngay sau đợt sinh hoạt chính trị cấp huyện, 100% các Chi, Đảng bộ trực thuộc tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” tại đơn vị mình. Đối với các chi, đảng bộ có đảng viên được công bố quyết định kết nạp hôm nay tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định; đồng thời phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ theo dõi, giúp đỡ, để các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng, với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, đánh giá đúng thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, “tự soi, tự sửa” các khuyết điểm, yếu kém hiện nay để xây dựng Đảng bộ huyện Ba Chẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Một số hình ảnh nổi bật tại chương trình:

Toàn cảnh hội nghị.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 530
Đã truy cập: 4861885