Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất tại Thị trấn Ba Chẽ và các xã Đồn Đạc, Đạp Thanh, Lương Mông

12/05/2022 20:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh vừa ban hành Thông báo số 38/TB-TTDVDGTSQN ngày 25/4/2022 về việc thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất có tổng diện tích là 4.146,4m2 tại Thị trấn Ba Chẽ và các xã Đồn Đạc, Đạp Thanh, Lương Mông.

Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 - Khu dân cư tự xây Khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (Sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ba Chẽ. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ; địa chi: Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá): Từ 07h30’ ngày 20/5/2022 tại UBND thị trấn Ba Chẽ; địa chỉ: thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 34 ô đất có tổng diện tích là: 4146,4 m2. Trong đó 06 ô đất thuộc Quy hoạch khu dân cư tự xây Khu 4, thị trấn Ba Chẽ; 09 ô đất thuộc Quy hoạch Khu dân cư tự xây Trung tâm hành chính xã Đạp Thanh; 10 ô đất thuộc Quy hoạch khu Trung tâm hành chính và khu dân cư tự xây xã Đồn Đạc và 09 ô đất thuộc Quy hoạch Điểm dân cư gần cầu Lọ Cặp, thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng.

Giá khởi điểm cùa các ô đất đấu giá: Từ 1.780.000 đồng/m2 đến 7.530.000 đồng/m2.

- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng của 34 ô đất đấu giá: Từ 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất đến 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất.

- Tiền đặt trước: Từ 40.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất đến 200.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 17/5/2022 đến 11 giờ 30 phút ngày 19/5/2022.

5. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ ô đất): Tại các ô đất thuộc quy hoạch sử dụng đất các xã Đồn Đạc, Đạp Thanh, Lương Mông và thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/5/2022 đến ngày 06/5/2022 (trong giờ hành chính), tại thực địa các ô đất đấu giá có địa chỉ ghi tại mục 5 Thông báo này.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá hợp lệ liên tục từ ngày 29/4/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/5/2022 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

- Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 13/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Ngày 16/5/2022 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Lương Mông.

- Ngày 17/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần, theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0203.248.8899 hoặc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ.

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016).

- Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên, khi đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giả cần mang theo: 02 bản Chứng minh nhân dân, căn cước công dân và Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng hoặc chứng thực).

Các ô đất thuộc quy hoạch sử dụng đất xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

 

Các ô đất thuộc quy hoạch sử dụng đất xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

 

Các ô đất thuộc quy hoạch sử dụng đất xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.


Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 880
Đã truy cập: 7286529