Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo tiến độ về công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/05/2022 14:30

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai bầu cử Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ huyện tới cơ sở.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn; Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố.

Để đảm bảo các điều kiện cho công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025, huyện Ba Chẽ đã triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập các thôn, khu. 7/7 thôn mới sáp nhập đã hoàn thành việc chỉ định các chức danh lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể, đã đi vào hoạt động bình thường. Đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách, dôi dư do sắp xếp sáp nhập, huyện đã gửi hồ sơ các sở, ngành của tỉnh để thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

Quán triệt, triển khai công tác bầu cử Trưởng các thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đến nay công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Hiện 66/66 chi bộ thôn, khu phố đã thực hiện xong bước 4 công tác nhân sự. Trong đó có 54/66 chi bộ giới thiệu 01 người ứng cử; 12/66 chi bộ giới thiệu 02 người ứng cử.

Số nhân sự tái cử Bí thư, trưởng thôn, khu phố là 51/66 thôn, khu, bằng 77,3%; có 27 nhân sự được giới thiệu mới, trong đó độ tuổi dưới 40 là 19 người, từ 41 - 50 tuổi là 01 người, trên 50 tuổi là 07 người. Người có trình độ đại học là 03 người; trình độ Cao đẳng là 01 người; trình độ Trung cấp 13 người… người tham gia ứng cử có độ tuổi cao nhất là 65 tuổi, thấp nhất là 24 tuổi.

Hiện nay 8/8 xã, thị trấn đã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử theo đúng quy định; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử, thực hiện niêm yết danh sách cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về triển khai các bước hiệp thương; phương án nhân sự; công tác thông tin, tuyên truyền; trang trí khánh tiết; công tác đảm bảo ANTT; phương án bầu cử khi xảy ra tình huống mưa, lũ; đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh và của địa phương; là dịp để cử tri và nhân dân lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, để xây dựng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phải nêu cao tinh thần quyết liệt, quyết tâm tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử. Trước mắt, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của bầu cử Trường thôn, khu phố; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong thực hiện bầu cử, để từ đó giúp người dân phát huy tốt quyền làm chủ của mình, tham gia đi bầu theo quy định; thực hiện tốt công tác trang trí, khánh tiết; tuyên truyền bề nổi, cổ động, trực quan; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; không thỏa hiệp với các yêu sách lợi dụng cuộc bầu cử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bầu cử; chuẩn bị tốt phương án bầu cử trong tình hình mưa, lũ… ra quân thực hiện “ngày thứ 7 Nông thôn mới”, “ngày Chủ nhật xanh” tổng vệ sinh môi trường toàn huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện theo dõi, phụ trách chi bộ các thôn, khu phố tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ địa phương các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử; đảm bảo chu đáo các điều kiện để ngày 05/6/2022, ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố diễn ra tuyệt đối an toàn; thực sự là ngày hội của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3403
Đã truy cập: 7883471