Ba Chẽ: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

06/07/2022 10:30

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng cho tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn, Huyện uỷ Ba Chẽ đã linh hoạt, đổi mới, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, đẩy nhanh phát triển KT-XH, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ Ba Chẽ (thứ 3, phải sang) trò chuyện với cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm. 

Trước yêu cầu mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã chủ động ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong tình hình mới. Mục tiêu nhằm giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở.

Ông Hoàng Trường Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Chẽ, nhấn mạnh: Ba Chẽ luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Bởi vậy, huyện đã tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện công tác tư tưởng, đảm bảo tính nhanh nhạy, chủ động, kịp thời và hiệu quả. Công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối chính quyền huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tháng 4/2022.

Theo đó, huyện Ba Chẽ đã chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cho tổ chức, cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đơn cử như việc tập trung phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt từ 95% trở lên; 100% chi bộ có đủ tài liệu sinh hoạt Đảng theo quy định. Hằng năm, có 95-100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi, đảng bộ đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác; 100% giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giáo viên giáo dục công dân tích cực đổi mới phương pháp, thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn vào chương trình giảng dạy...

Để hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đẩy mạnh triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa các chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, tập trung vào những nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao nhận thức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại... Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền được đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao hơn nữa tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ba Chẽ đã duy trì hiệu quả phương châm “toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát thực tiễn tìm hiểu tình hình. Trong đó, coi trọng việc xem xét, phân tích dư luận xã hội bằng nhiều kênh khác nhau, như qua các cuộc tiếp xúc và đối thoại với quần chúng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Qua đó, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, nhất trí, đồng thuận trong xã hội; kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Vừa qua, Huyện ủy Ba Chẽ đã tổ chức hội sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 ngày sinh của Người. Đợt sinh hoạt chính trị này đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thực tiễn.

Không những vậy, công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được quan tâm triển khai. Qua đó, góp phần quan trọng tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh (CTV)

Ông Lưu Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, cho biết: Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện tổ chức vừa qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên tham dự sinh hoạt đã được trao đổi, tìm hiểu rõ hơn những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Từ đây, chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tới đây, xã Đồn Đạc sẽ tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề mở rộng về học và làm theo Bác với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đảng viên trên địa bàn./.

Trúc Linh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6392
Đã truy cập: 6911946