Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) dành cho đảng viên mới năm 2022

31/05/2022 14:30

Ngày 31/5, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và Văn phòng Huyện ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới năm 2022.

Khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, 62 học viên được học tập, trao đổi, nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, gồm: Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ: xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, phát triển ổn định bảo đảm chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ XHCN: xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chủ động tích cực Hội nhập Quốc tế. Độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng, kim chỉ nam cho Hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Phấn đầu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ bế giảng.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận; trong đó tỷ lệ học viên đạt loại giỏi, khá là 93,4% ( 19 học viên đạt loại giỏi, đạt 30,6%; 39 học viên đạt loại khá, đạt 62,8%); 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được biểu dương, khen thưởng.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chúc mừng 62 đảng viên đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn, sau khi hoàn thành khóa học, các đảng viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức được học tập vào thực tế tại các cơ quan, đơn vị và cơ sở; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế giảm nghèo; trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu và chương trình xây dựng Nông thôn mới… Tích cực rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 920
Đã truy cập: 5038830