Ba Chẽ: Công bố Quyết định xã Thanh Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

10/06/2022 20:30

Tối ngày 10/6, xã Thanh Sơn (Ba Chẽ) tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Vũ Kiên Cường - TUV, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Văn Vọng - Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh dự.

Về phía huyện có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban xây dựng NTM huyện dự, chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn.

 Năm 2010, bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp xã Thanh Sơn mới đạt 3 tiêu chí và 13 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Với 9 thôn có 351 hộ, 1.559 nhân khẩu, vào thời điểm cuối năm 2010, toàn xã có 219 hộ nghèo, chiếm 63,2% và 71 hộ cận nghèo, chiếm 20,5%; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người trong xã mới đạt 3,5 triệu đồng/năm; sản xuất còn mang nặng tính tự cung tự cấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, huy động nguồn lực trong nhân dân còn thấp…. Song nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh, của huyện; sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực, đoàn kết của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Sau hơn 10 năm nỗ lực thực hiện xã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Hiện xã Thanh Sơn đã và đang thật sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn tiếp tục được cải thiện; 100% đường xã, đường trục thôn; đường ngõ xóm được cứng hóa; đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; đời sống của người dân từng bước được nâng lên, môi trường nông thôn được cải thiện. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 63,29 % năm 2010 xuống còn 0,9%; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và được sử dụng nước sạch; 9/9 thôn trên địa bàn xã được phủ sóng điện thoại di động và có cụm loa FM để truyền phát thông tin; 100% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học Bổ túc, học nghề đạt tỷ lệ 93,1%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 67,65%;  9/9 thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để xã Thanh Sơn tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Thanh Sơn đã nỗ lực, phấn đấu, đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc đạt chuẩn Nông thôn mới chỉ là khởi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Do vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thanh Sơn phải xác định rõ Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và người dân là chủ thể, được thụ hưởng kết quả xây dựng của Chương trình; Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. Để đạt được tiêu chí và chất lượng, BCĐ xây dựng NTM xã phải triển khai thường xuyên, liên tục và sát thực tiễn của địa phương, của từng thôn bản, đồng thời có sự giám sát vào cuộc tích cực của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân hiểu sâu hơn nữa về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới, nâng cao tính tự giác, chủ động tham gia thực hiện chương trình. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, để từng bước thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao phát triển bền vững; quản lý khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư. Khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dược liệu theo định hướng phát triển sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, chất lượng sản phẩm cao, theo đặc thù thế mạnh của địa phương gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lựa chọn, triển khai một cách phù hợp và hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, BCĐ NTM xã Thanh Sơn tiếp tục rà soát lại tiêu chí của từng thôn, xây dựng lộ trình, tập trung chỉ đạo hoàn thành chuẩn từng tiêu chí theo bộ tiêu chí mới vừa được Trung ương và Tỉnh ban hành, tuyệt đối tránh hình thức và chạy theo phong trào thuần túy không thực chất. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, khuyến khích nhân dân hiến kế, góp công, góp của, xây dựng quê hương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, phục vụ phát triển du lịch. Trước mắt, tổ chức thật tốt ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022 theo đúng chương trình đề ra đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh. kiên quyết xây dựng và bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực nông thôn yên bình, trong lành một xã hội, một làng quê yên bình; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể dục thể thao quần chúng; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục sinh hoạt lạc hậu, giữ gìn duy trì nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tại xã, xây dựng một nếp sống văn minh khu vực nông thôn.

Với những kết quả bền bỉ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng công tác xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn sẽ tiếp tục thu được những kết quả tích cực, từng bước xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa Ba Chẽ thành huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2022.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Thanh Sơn đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới.

Đ/c Phạm Thế Hiền - HUV, Bí tĐảng ủy, Chủ tịch UBND xã gióng trống khai hội Văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất.

Bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã được gìn giữ và phát huy.

Sự khởi sắc rõ nét của Thanh Sơn từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Những tiết mục đặc sắc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay xã Thanh Sơn lần thứ Nhất:

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3369
Đã truy cập: 5054369