Ba Chẽ: Tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

16/06/2022 14:30

Ngày 16/6, Phòng Dân tộc huyện tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Trong chương trình tập huấn, 76 người có uy tín được lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện và Công an huyện thông tin, phổ biến Kế hoạch số 73 ngày 28/3/2022 về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, găn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; kết quả về tình hình kinh tế, xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết quả triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; vai trò của người có uy tín tham gia xây dựng an ninh thôn, khu phố trên địa bàn huyện; một số chương trình, đề án, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn huyện; bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về hình đẳng giới và kỹ năng thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Triệu Đức Phượng - Trưởng phòng Dân tộc huyện truyền đạt các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm cung cấp thông tin, trang bị cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong công tác vận động quần chúng dân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3762
Đã truy cập: 7289411