Đại hội Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025

18/06/2022 20:00

Ngày 18/6, Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Chính quyền. Đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối Chính quyền dự chỉ đạo Đại hội. 

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, các đại biểu tham dự đại hội.

Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa hiện có 17 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Thư­ờng xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tư­ởng; triển khai, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu thực hiện hiệu quả, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện sát, đúng, trúng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phê bình và phê bình; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối Chính quyền phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Công tác biên tập nội dung; công tác quản lý, bảo dưỡng, khai thác trang thiết bị kỹ thuật; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, thư viện và thông tin lưu động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình truyền thanh, phát thanh; màn hình LED, luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện của Trung tâm Truyền thông tỉnh, Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện; Duy trì định kỳ các chuyên mục “Xây dựng Đảng”; “Pháp luật và đời sống”; “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”; “Mỗi tuần một cuốn sách”; chuyên mục “ Chuyển đổi số toàn diện - Vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”, bảo đảm thời lượng, nội dung tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19; xây dựng Nông thôn mới, trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu; tuyên truyền phòng, chống bão, lũ; phổ biến giáo dục pháp luật... đã thực hiện 10.950 giờ tiếp sóng phát thanh, truyền thanh; 530 chương trình phát thanh, tổng số 2.385 tin, bài, phóng sự, vượt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thực hiện 2.115 tin, bài, phóng sự đăng tải trên Cổng TTĐT của huyện; 865 tin, bài, phóng sự đăng, phát trên các phương tiện của trung tâm Truyền thông tỉnh. Tham gia Liên hoan nghiệp vụ báo chí năm 2020 và 2021, với tổng số 10 tác phẩm, đạt 01 giải vàng, 03 giải bạc, 03 giải đồng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thông tin lưu động; tuyên truyền qua hệ thống bảng tin, băng zôn, khẩu hiệu; các hoạt động VHVN - TDTT chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương; phối hợp tổ chức các lễ hội, ngày hội, hội thi văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao, đại hội TDTT cấp huyện và tham gia các hội thi, hội diễn, các giải thể thao, Đại hội TDTT cấp tỉnh và khu vực tổ chức.

Đồng chí Trần Trung Thạo - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; thống nhất đề ra các giải pháp và phương hướng mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội tiến hành bầu cử Chi ủy và các chức danh Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, trên tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Chi bộ Trung tâm Truyền thôn và VH huyện xác định, tập trung thực hiện các chỉ tiêu chính như: Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, không có đảng viên vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác phát triển đảng trên cơ sở nguồn quần chúng đảm bảo; mỗi năm cử ít nhất 01 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; từ 12 lượt cán bộ trở lên đi học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; mỗi năm thực hiện đạt từ 980 tin, bài, phóng sự trở lên; tổ chức từ 6-8 giải thể thao cấp huyện; hàng năm phối hợp mở từ 4­-5 lớp năng khiếu cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn và các lớp bồi dưỡng cộng tác viên cấp cơ sở làm nòng cốt xây dựng phong trào VHVN - TDTT; đảm bảo cơ sở, vật chất, trang bị, kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số; thực hiện cung cấp dữ liệu mở, công việc được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức định kỳ hằng năm được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số; hàng năm tham gia liên hoan nghiệp vụ Báo chí, hội thi, hội diễn, các giải thể thao của tỉnh đạt kết quả cao. Phấn đấu hàng năm cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự. Tổ công đoàn và Tiểu đội tự vệ đạt kết quả tốt trở lên; hàng năm 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối Chính quyền ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ Trung tâm TT- VH nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí yêu cầu, Chi bộ quyết liệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: nội dung phương thức lãnh đạo phải tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính đột phá; giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia tích cực, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; chú trọng giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tận tụy trong công việc gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thành công các sự kiện; lễ hội; các hoạt động, hội thi, hội diễn về văn hóa, văn nghệ, TDTT và du lịch; tiếp tục phối hợp thực hiện nội dung của các đề án, dự án liên quan đến nghiệp vụ của trung tâm đạt kết quả, nhất là trong thực hiện đề án Chuyển đổi số toàn diện; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa, an toàn; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.      

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã thống nhất bầu ra Chi ủy gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trần Trung Thạo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi ủy Trung tâm Truyền thông và Văn hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội.

Chia tay các đồng chí thôi tham gia chi ủy.

14 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Chính quyền tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Toàn cảnh đại hội

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đảng ủy Khối Chính quyền đã tiến hành rút kinh nghiệm về nội dung, chương trình và các bước tiến hành Đại hội để chỉ đạo 14 Chi bộ còn lại của Đảng bộ tổ chức đại hội trong thời gian tới. Với quan điểm chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối, hoàn thành đại hội trước ngày 26/6/2022./.

Bình Minh - Ngọc Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2331
Đã truy cập: 7484405