Ba Chẽ: Kiểm điểm tiến độ thực hiện huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và trồng rừng gỗ lớn 6 tháng đầu năm 2022

21/06/2022 08:30

Ngày 20/6, BCĐ xây dựng Nông thôn mới, BCĐ trồng rừng gỗ lớn huyện tổ chức hội nghị trực tuyến nghe báo cáo, đánh giá tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và trồng rừng gỗ lớn trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới, Trưởng BCĐ trồng rừng gỗ lớn huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới, Trưởng BCĐ trồng rừng gỗ lớn huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã quyết liệt, tập trung ưu tiên toàn diện thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt, gồm (Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường; Chất lượng môi trường sống), với quyết tâm đạt 9/9 tiêu chí, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã tăng thêm 4 chỉ tiêu, gồm (Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh; Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ; Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh được thu gom tái sử dung; Có đề án kiểm soát, bảo vệ chất lượng nguồn nước) đạt 26/36 chỉ tiêu. Các xã đạt trung bình 16/19 tiêu chí theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng, mỗi xã tăng từ 2 - 3 tiêu chí và 5 - 6 chỉ tiêu.

Đối với tiêu chí Quy hoạch vùng huyện, đến nay đã hoàn chỉnh quy hoạch, và hoàn thành các bước trình Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện thông qua. Hiện tiếp tục thực hiện các bước trình các cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.

Về thực hiện tiêu chí về Hạ tầng, huyện đã khởi công xây dựng 7/11 dự án, công trình thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng Nông thôn mới; hiện đang tích cực triển khai xây dựng 04 dự còn lại.

Đối với thực hiện nhóm chỉ tiêu về Giao thông; Giáo dục; Môi trường; Chất lượng sống, đến nay cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, tỷ lệ trồng cây xanh dọc tuyến đường huyện, đạt 10/15 km, đạt 67% kế hoạch. Hoàn thành phương án, tiến hành các thủ tục đấu thầu và hồ sơ trình tỉnh phê duyệt bến xe khách đạt chuẩn loại IV. Hoàn thành mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữ cơ vi sinh tại xã Đạp Thanh với quy mô 100 tấn. Hoàn thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về bảo vệ môi trường bền vững, nâng cao chất lượng dòng sông Ba Chẽ giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong triển khai thực hiện các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, huyện tập trung hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế cho hộ nghèo; hỗ trợ các nhiệm vụ cho các nhiệm vụ xây dựng cổng thôn; thu gom rác thải; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn; từ các nguồn lực xã hội hóa, hiện có 35/96 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở… Bên cạnh đó, chương trình OCOP tiếp tục được chú trọng; hiện đã hoàn thiện hồ sơ sản phẩm Trà hoa vàng trình Tỉnh xét đề nghị Trung ương công nhận đạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng tập trung đánh giá tiến độ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu của huyện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã trồng 298,6ha cây gỗ lớn, đạt 58,6% kế hoạch giao; trong đó diện tích cây Lim xanh đạt 280,5ha; Giổi xanh đạt 64,42ha; Lát hoa đạt 60,44ha. Về thực hiện trồng cây bản địa (Quế, Thông), hiện đã trồng được 838,3ha, đạt 127% kế hoạch giao.. Đối với thực hiện trồng cây dược liệu (Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm…) các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã trồng được 45,1ha, đạt 62,6% kế hoạch giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; đồng thời tập trung kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thưc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trong 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới, Trưởng BCĐ trồng rừng gỗ lớn huyện yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm, tự lực, tự cường; bám sát chức năng, nhiệm vụ,  khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân công đảm nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch được giao, trong đó phải nhìn nhận đánh giá đúng những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề ra những giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đối với tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Văn hóa; Cảnh quan môi trường; các chỉ tiêu phải gắn chặt với vai trò chủ thể của người dân, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu về phát triển sản xuất, thu nhập, giảm nghèo; các xã phải lập biểu tiến độ để bám sát thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu… Phấn đấu cuối năm 2022 có 5/7 xã đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu Nông thôn mới; có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan; Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới các xã tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra… Đến cuối tháng 8/2022 phải hoàn thành tiêu chí Quy hoạch; hết tháng 9/2022 hoàn thành thêm tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục; trong tháng 10/2022 đạt thêm các tiêu chí về Giao thông, Môi trường; Chất lượng môi trường sống. Quyết tâm đến hết tháng 10/2022 huyện đạt 9/9 tiêu chí và 36/36 chỉ tiêu Nông thôn mới, huyện Ba Chẽ đạt mục tiêu huyện Nông thôn mới… Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chịu trách nhiệm cá nhân với tư cách người đứng đầu trước Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đối với việc thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu được giao. 

Nhấn mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trồng rừng gỗ lớn, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu sớm đưa huyện trở thành trung tâm phát triển lâm nghiệp, cây dược liệu của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn trước ngày 30/9/2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3710
Đã truy cập: 7289359