Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Ba Chẽ lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027

22/06/2022 20:30

Ngày 22/6, Hội Cựu chiến binh huyện Ba Chẽ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng 111 đại biểu đại diện cho 1.085 hội viên Hội CCB huyện.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Ba Chẽ đã luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, năng động, sáng tạo không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực đẩy mạnh các phong trào hướng về cơ sở gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó giáo dục lý tưởng cách mạng lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác xây dựng Hội tiếp tục có bước phát triển vững chắc, số lượng hội viên ngày càng được tăng lên, trong đó đã kết nạp 205 hội viên mới, vượt 2,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, lao động giỏi, kinh doanh giỏi làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; thông qua các tổ tín chấp đã giải ngân cho 286 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Đến nay toàn hội có 10 mô hình kinh tế của hội viên có mức thu nhập cao, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: Trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng, Cát sâm; trồng Mía tím, Ổi Đài Loan, Cam V2; chăn nuôi Dê, Bò, Gà đồi, Ngan đen… Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, trong 5 năm qua, đã giảm được 113 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên CCB; có 06 xã, thị trấn không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo… đời sống vật chất, tinh thần của hội viên được cải thiện, nâng cao rõ rệt. 

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và trao tặng bức trướng cho Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội CCB trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” tại 37 tuyến đường, chiếu sáng được trên 52,6 km đường thôn, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng;  vận động được nhiều gia đình hội viên hiến 12.866 m2 đất, hiến 2.240 cây các loại; làm được 1.200m đường nội thôn, ngõ xóm; sửa chữa, xây mới 650m kênh mương nội đồng; tham gia 650 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình văn hóa, vệ sinh môi trường... Từ những kết quả tích cực trên, trong 5 năm qua, hội CCB huyện Ba Chẽ đã được Trung ương hội CCB  tặng 02 Bằng khen; được Hội đồng TĐKT cấp tỉnh, huyện, xã tặng 169 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Lê Văn Đánh - Chủ tịch hội CCB huyện phát biểu khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí, quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; xây dựng hội vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội; góp pần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; kết nạp được từ 200 hội viên mới trở lên; hàng năm có 90% cơ sở Hội trở lên đạt vững mạnh; không có tổ chức hội yếu kém, không có hội viên vi phạm pháp luật; hàng năm  có 95% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và 90% trở lên gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phấn đấu trong nhiệm kỳ giảm không còn hội viên là hộ nghèo; phấn đấu 100% các thôn trên địa bàn huyện có điện chiếu sáng tại khu trung tâm của thôn với mô hình “Thắp sáng đường quê” do CCB làm nòng cốt.

Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội Cựu chiến binh huyện Ba Chẽ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các đồng chí mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện xuyên suốt, hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá đó là: Tập trung vận động Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân là mục tiêu hàng đầu nhằm hoàn thành tốt các phong trào, các nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phuơng; Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giúp Cựu chiến binh vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, chăm lo quyền lợi Cựu chiến binh làm động lực; Tập trung xây dựng Hội cơ sở “trong sạch vững mạnh”, trước hết là từ chi Hội làm cơ sở.

Đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận để đưa vào Nghị quyết để định hướng  cho các cấp hội và hội thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng,  nâng cao nhận thức, cán bộ, hội viên, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, lựa chọn các phần việc cụ thể để triển khai trên cơ sở “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và kiểm đếm được” tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng Nông thôn mới; góp phần đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn năm 2022 và sớm đưa huyện trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất, đã bầu BTV hội gồm 03 đồng chí; bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra hội. Đồng chí Lê Văn Đánh - Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VI tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB; đồng chí Hoàng Văn Phượng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Nhân dịp này, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện đã tặng Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bức trướng mang dòng chữ “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Toàn cảnh đại hội.

Cũng nhân dịp này, 17 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Hội CCB tỉnh, UBND huyện và Hội CCB huyện khen thưởng./.

Bình Minh - Ngọc Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2257
Đã truy cập: 7484331