Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/06/2022 08:00

Ngày 22/6, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, Chi bộ đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp phục vụ Cấp ủy huyện. Nổi bật là: Tham mưu giúp cấp ủy huyện lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

Công tác thẩm định các Nghị quyết, báo cáo, kết luận và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện kịp thời và có chất lượng; trong nhiệm kỳ, đã tiếp nhận trên 9.340 văn bản đến; luân chuyển 3.262 văn bản đi. Thực hiện tốt việc biên tập, phát hành định kỳ các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và cán bộ, đảng viên; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết và trả lời công dân, không phát sinh vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ từng bước được nâng cao chất lượng, công tác tài chính Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy định…

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 Đại hội đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên chi bộ được học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hàng năm phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị biểu dương, khen thưởng), không có đảng viên vi phạm khuyết điểm; hàng năm Cơ quan văn phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; duy trì, giữ vững các danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; “Cơ quan an toàn về ANTT”; “Tập thể lao động tiên tiến”; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy mong muốn nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục rà soát, xác định những mặt còn tồn tại, từng bước khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó; thực hiện tốt công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp phục vụ Cấp ủy huyện; công tác văn thư, lưu trữ và tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên trong chi bộ.... Phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) của Đảng; thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Chi ủy Văn phòng Huyện ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Vũ Thu Hoài - Chánh Văn phòng Huyện ủy tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2198
Đã truy cập: 7484272