UBND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022

23/06/2022 15:30

Ngày 23/6, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo phiên họp; đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực quyết tâm cao UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 17,3%, cao hơn 0,9% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.299,3 ha, bằng 98% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực ước đạt 4.321,1 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 90,9% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 85,3% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 16,4 % so với cùng kỳ; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 284 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 29,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 41,1% kế hoạch, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 100% kế hoạch vốn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đã huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng, tập trung quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm cho chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; triển khai đồng bộ chương trình chuyển đổi số toàn diện, thực hiện toàn diện quy trình xử lý văn bản điện tử với ký số; thành lập 66 Tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ 66/66 thôn, khu phố, với sự tham gia của 423 thành viên; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, thu hút thêm 01 dự án sản xuất chế biến lâm sản với, tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng vào Cụm CN Nam Sơn; chỉ số CCHC được cải thiện, tăng 4 bậc, xếp hạng 7/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Bàn Vương lần II với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 35 hộ nghèo, 85 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước giảm còn 2,86%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, dự báo cả 16/16 chỉ tiêu chính sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó dự kiến sẽ có ít nhất 07/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18,0%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 60 tỷ đồng; Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi: thể thấp còi còn dưới 10,5%, thể nhẹ cân dưới 8,4%; Giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,0%; cận nghèo dưới 9,0%.

Dự kiến có 09/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; Giường bệnh/1 vạn dân đạt 60 giường, đạt 11,0 bác sỹ/1 vạn dân; Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tổng sản lượng lương thực đạt 7.580 tấn, trồng rừng tập trung đạt 3.300 ha (trong đó: trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát, Giổi đạt 510 ha), trồng dược liệu đạt 72 ha; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%;  Huyện đạt chuẩn NTM; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt  99,5%; Tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; công tác điều hành ngân sách, xây dựng cơ bản, nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, nhất là sự đóng góp tích cực cho thành công cuộc bầu cử trưởng thôn khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời yêu cầu UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện và các xã, thị trấn tiếp tục bám sát, tập trung quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí, chỉ tiêu về cảnh quan, môi trường, việc làm, thu nhập, giáo dục, sản xuất; tạo phong trào thi đua sôi nổi tham gia xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; thực hiện kiểm đếm, đánh giá tiến độ hàng tuần, hàng tháng về nhiệm vụ xây dựng NTM; chú trọng, thường xuyên giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần. 

Phiên họp thường kỳ UBND huyện được kết nối qua hệ thống hội nghị trực tuyến với 8 điểm cầu UBND các xã, thị trấn.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trước hết là, tiếp tục nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực; tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự hướng dẫn, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh; triển khai kịp thời tiến độ tiêm các mũi vắc xin tăng cường, phòng dịch theo kế hoạch; chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, hộ dân tham gia dự án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa trong những tháng còn lại, kịp thời cụ thể hóa chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 337/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, đẩy nhanh tiến độ, đạt và vượt kế hoạch cả năm đề ra. Tích cực, chủ động công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Cụm CN Nam Sơn; đảm bảo vượt tiến độ, hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách, đảm bảo đạt tối thiểu 60 tỷ đồng; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao đầu năm trước ngày 30/9/2022; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo quyết liệt xử lý về tranh chấp, xâm lấn đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch. Đảm bảo tiến độ, chất lượng lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung thị trấn Ba Chẽ, được tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức an toàn, thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022; tập trung thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả nhiệm vụ Chuyển đổi số toàn diện; cấp định danh cá nhân điện tử, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ và các đối tượng chính sách dịp 27/7; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; triển khai tích cực các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công; tăng cường xây dựng chính quyền số, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải thiện thứ hạng các chỉ số Par Index, DGI, Sipas, DDCI, ICT Index; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026... Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phục vụ công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2022./.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3699
Đã truy cập: 7289348