Đại hội Chi bộ Tổ chức - Nội vụ Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

24/06/2022 14:00

Ngày 24/6, Chi bộ Tổ chức - Nội vụ, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Chi bộ Tổ chức- Nội vụ Huyện ủy hiện có 10 đảng viên, trong đó 02 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; chi bộ có chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu hiệu quả các nhiệm vụ trên các mặt công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cải cách hành chính; thi đua- khen thưởng.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, Chi bộ Tổ chức - Nội vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Nổi bật là tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tỷ lệ cử tri toàn huyện phấn khởi đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,81% và cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,52%; hướng đẫn tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của Đảng) và Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản, thông báo, quyết định, báo cáo trên các lĩnh vực về công tác tổ chức, cán bộ; hoàn thành công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giai đoạn 2020-2025 (2021 - 2026); xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030 (2026 - 2031); chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực...

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xét bổ nhiệm mới đối với 11 cán bộ; bổ nhiệm lại 21 cán bộ; đội ngũ cán bộ sau khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã phát huy tốt vai trò trọng trách trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xét kết nạp 159 đảng viên mới. Công tác thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác được triển khai tích cực, hiệu quả, nhất là công tác phối hợp xác minh đối với các hồ sơ phục vụ công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, quy hoạch, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 Chi ủy Cơ quan Tổ chức - Nội vụ khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025,  Chi bộ Tổ chức - Nội vụ Huyện ủy quyết tâm thực hiện xuyên suốt, hiệu quả mô hình Chi bộ 4 tốt “Lãnh đạo hoàn tành tốt nhiệm vụ chính trị”; "chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt”; “Đoàn kết, kỷ luật tốt”; “cán bộ, đảng viên tốt”. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên chi bộ được học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị biểu dương, khen thưởng), không có đảng viên vi phạm khuyết điểm; hàng năm Cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; giữ vững các danh hiệu “Cơ quan an toàn về ANTT”; “Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Hàng năm, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Tổ chức - Nội vụ Huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Chi bộ Tổ chức Nội vụ Huyện ủy  tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng tốt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị; quy định, quy chế của Đảng; của cấp ủy, chính quyền huyện về công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng và hệ thống chính trị toàn huyện. Tập trung phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan Huyện ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 202-2025.

Toàn cảnh Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới. Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1971
Đã truy cập: 7484045