Bí thư Huyện ủy Vũ Thành Long dự Đại hội Chi bộ điểm xã Đồn Đạc nhiệm kỳ 2022 - 2025

27/06/2022 08:30

Ngày 26/6, Chi bộ thôn Tân Tiến xã Đồn đạc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã Đồn Đạc chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội.

Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc có 44 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Đồn Đạc, Chi bộ đã thường xuyên nghiêm túc quán triệt, triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được chú trọng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hoạt động của ban công tác Mặt trận và các đoàn thể được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế; thi đua xây dựng Nông thôn mới; xây dựng thôn văn hóa, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Lưu Minh Thắng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; nhân dân hăng hái, thi đua phát triển sản xuất; diện tích trồng rừng và sản lượng lúa của bà con trong thôn ngày một tăng, năng suất lúa đạt bình quân đạt 52 tạ/ha, diện tích cây rau màu đạt 43,5ha/năm; các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa; cây dược liệu Trà hoa vàng, Ba kích tím các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm được triển khai nhân rộng; góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm… Với sự nỗ lực vượt khó, sự vào cuộc tích cực và đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2020 thôn Tân tiến được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào xây dựng Nghị quyết Đại hội 2022 - 2025. Trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ: quyết tâm thực hiện xuyên suốt, hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt “Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”; “chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt”; “Đoàn kết, kỷ luật tốt”; “cán bộ, đảng viên tốt”; phấn đấu tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt từ 81,3ha trở lên, trong đó diện tích lúa đạt 56,6ha, năng suất bình quân đạt 50,3ha; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt từ 305 tấn trở lên; diện tích trồng rừng hàng năm đạt 30ha, trong đó trồng cây gỗ lớn, cây bản địa đạt 5-10 ha, cây dược liệu 1,0ha; mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi ga súc, gia cầm; trong đó mỗi năm đàn lợn phấn đấu đạt trên 200 con; gia cầm đạt 3.000 con trở lên. Phấn đấu hàng năm có 90% gia đình đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/ người vào năm 2025; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%; 100% các hộ trong thôn đều được thu gom xử lý rác thải; 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ được sử dụng nước sạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,0%. Phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 1 - 2 đảng viên; hàng năm có trên 90% đảng viên trong chi bộ  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Tân Tiến đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ thôn cần tập trung xác định phương hướng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chi bộ vững mạnh toàn diện; trọng tâm là thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng  nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển các mô hình nông nghiệp theo chuỗi liên kết, hữu cơ, sản phẩm sạch; chuyển đổi, thay thế diện tích trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn; tích cực giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng thôn khu dân cư văn hóa, văn minh… tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Chi bộ phải thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

 

Các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và xã Đồn Đạc tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thôn Tân Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động  trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 05 NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chương trình chuyển đổi số toàn diện và mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022… Đặc biệt phải chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương trên các lĩnh vực phát triển, xứng đáng là địa phương trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Đồn Đạc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy, đồng chí Nguyễn Kim Chiên tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử, giữ chức Bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1161
Đã truy cập: 7492801