Đại hội điểm Chi bộ thôn Nam Hả Trong xã Nam Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025

28/06/2022 14:30

Ngày 28/6, Chi bộ thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Nam Sơn chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ thôn Nam Hả Trong có 27 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã luôn nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của Đảng); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, trong đó, tập trung gieo trồng, chăm sóc hơn 111,7 ha cây lúa; năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 48 tạ/ha; chăn nuôi, phát triển đàn gia cầm gần 3.000 con và 42 đàn ong mật; chăm sóc, khai thác hơn 750 ha rừng tập trung, trong đó có hơn 42 ha cây gỗ lớn, cây bản địa; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cùng với nhân dân các thôn trên địa bàn xã phát huy hiệu quả khu Di tích lịch sử Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà, Lễ hội Bàn Vương… Phong trào xây dựng Nông thôn mới; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được duy trì và thực hiện hiệu quả; người dân hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn hiện chỉ còn 0,04%; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chuyện trò, trao đổi với đảng viên về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bên lề đại hội Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ thôn Nam Hả Trong quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu có trên 95% đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kết nạp từ 02 đảng viên mới trở lên; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể đạt khá trở lên; hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quyết tâm thực hiệu quả Chi bộ 4 tốt “Lãnh đạo hoàn tành tốt nhiệm vụ chính trị”; “Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt”; “Đoàn kết, kỷ luật tốt”; “Cán bộ, đảng viên tốt”. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; phát triển đàn gia súc gia cầm; giảm ít nhất 2-3 hộ nghèo; hạn chế thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ 3; hàng năm tỷ lệ gia đình đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, công trình hợp vệ sinh đạt 99%; giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Nam Hả Trong đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ thôn tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ vững mạnh toàn diện; bám sát, quán triệt các nội dung về nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị; công tác xây dựng tổ chức, bộ máy; công tác cán bộ thực hiện hiệu quả nội dung Chi bộ “4 tốt”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tích cực thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh; tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhất là trong thực hiện trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch theo chuỗi liên kết; phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Dao; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Đại hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới ra mắt Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Nông Quốc Vững tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử, giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Nam Hả Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4279
Đã truy cập: 7505698