Đại hội điểm Chi bộ thôn Khe Mầu, xã Đạp Thanh nhiệm kỳ 2022 - 2025

29/06/2022 17:30

Ngày 29/6, Chi bộ thôn Khe Mầu, xã Đạp Thanh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Đạp Thanh chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội.

Chi bộ thôn Khe Mầu có 12 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã luôn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai đầy đủ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của Đảng). Công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được chú trọng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hoạt động của ban công tác Mặt trận và các đoàn thể được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nông thôn.

Đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là, tổng diện tích gieo trồng đạt 8,7 ha, năng suất lúa đạt 42 tạ/ha; phát triển đàn gia cầm đạt 190% so với chỉ tiêu nghị quyết; trồng rừng tập trung vượt 111,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết; nhân dân tích cực trồng cây gỗ lớn, cây bản địa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, duy trì hoạt động 04 đội bóng đá, bóng chuyền nam, nữ tham gia các giải thi đấu của xã, của huyện; nhân dân tích cực, hăng hái tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; công tác giảm nghèo được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, hiện toàn thôn còn 01 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Đồng Nguyên Khánh - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại đại hội, trên tinh thần trách nhiệm các đồng chí đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận vào Báo cáo Chính trị; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể vào phương hướng mục tiêu, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ vững mạnh; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đại hội tiến hành bầu cử Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ thôn Khe Mầu quyết tâm thực hiện mục tiêu Chi bộ “4 tốt”. Phấn đấu, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt trên 80%; phát triển ít nhất 02 đảng viên mới; hàng năm Chi bộ, MTTQ& các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 9ha, tổng sản lượng đạt 57 tấn, năng suất lúa đạt 45 tạ/ha; đàn gia cầm đạt trên 1.500 con; trồng rừng tập trung đạt 60 ha; duy trì danh hiệu thôn văn hóa… phấn đấu hết năm 2025 thôn không còn hộ nghèo.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Khe Mầu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ thôn tiếp tục  quán triệt học tập nghiêm túc Kết luận số 21- KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Chi bộ; thực hiện xuyên suốt, hiệu quả mục tiêu Chi bộ “4 tốt”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tích cực thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng về đất đai phát triển mạnh về lĩnh vực lâm nghiệp và dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển dịch vụ gắn với phát triển nông, lâm nghiệp; giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Linh Thị Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện phụ trách giúp đỡ Chi bộ cùng lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã; Bí thư, Trưởng các thôn trên địa bàn xã tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí La Thị Hoa tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử, giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Khe Mầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2750
Đã truy cập: 7511772