Hội LHPN Thị trấn ra mắt Câu lạc bộ dân vũ và mô hình xử lý rác hữu cơ hộ gia đình tại Khu phố 3 và Khu phố 4

30/06/2022 08:30

Trong 2 ngày 28 và 29/6, Hội LHPN Thị trấn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ dân vũ và mô hình xử lý rác hữu cơ hộ gia đình tại Khu phố 3 và Khu phố 4.

Câu lạc bộ Dân vũ của 2 khu phố đều có 14 thành viên là hội viên Chi hội.

Câu lạc bộ Dân vũ của 2 khu phố đều có 14 thành viên là hội viên Chi hội. Câu lạc bộ được thành lập trên tinh thần tự nguyện tham gia của các thành viên, sinh hoạt với các nội dung như: luyện tập, biểu diễn, giao lưu các tiết mục dân vũ từng bước nâng cao sự hiểu biết về bộ môn dân vũ cho các thành viên. Từ các hoạt động dân vũ sẽ còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và hội cấp trên đến hội viên và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa; rèn luyện 4 phẩm chất của phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Mô hình xử lý rác hữu cơ hộ gia đình tại Khu phố 3 có 20 thành viên.

Mô hình xử lý rác hữu cơ hộ gia đình tại Khu phố 4 có 13 thành viên.

Đối với mô hình xử lý rác hữu cơ hộ gia đình tại khu phố 3 và khu phố 4 đã thu hút được 33 thành viên tham gia; trong đó khu phố 3 có 20 thành viên và khu phố 4 có 13 thành viên. Các thành viên tham gia sẽ được Hội phụ nữ huyện hỗ trợ về men vi sinh, thùng chứa, ủ rác hữu cơ và tập huấn kỹ thuật phân loại, ủ rác hữu cơ ngay tại gia đình. Các hội viên tham gia mô hình sẽ có trách nhiệm thực hiện quy chế chung đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân cùng tham gia phân loại rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “5 không, 3 sạch” trong hoạt động của Hội phụ nữ nói riêng và trong quần chúng nhân dân nói chung.

Các tiết mục dân vũ sôi động được chính các thành viên trong Câu lạc bộ biểu diễn.

 Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thói quen cho người dân tự phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, làm giảm lượng rác thải phát sinh, giảm áp lực cho việc xử lý rác thải, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 832
Đã truy cập: 5038742