Ba Chẽ: 100% các thôn, khu phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng

02/07/2022 10:00

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 05/4/2022 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hưởng đến năm 2030. Trong thời gian qua, các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại 66/66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Thị trấn ra mắt Tổ công nghệ số các khu phố trên địa bàn.

Xã Lương Mông ra mắt Tổ công nghệ số các thôn trên địa bàn xã.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố có từ 5 đến 10 thành viên là cán bộ và hội đoàn thể các thôn, khu phố. Các tổ sẽ tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; cập nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số; hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân về các vấn đề liên quan công nghệ số và được triển khai theo phương thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp hướng dẫn từng người dân theo cách “cầm tay chỉ dẫn”.

Xã Minh Cầm ra mắt Tổ công nghệ số các thôn trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở, khai thác các lợi thế của công nghệ để góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững tại địa phương./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6168
Đã truy cập: 6911722