Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

01/07/2022 09:30

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới”. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, theo chiến lược mới; chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, của huyện; chỉ đạo hoàn thành bầu cử Trưởng thôn khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,52%; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tích cực lao động sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 17,3%, cao hơn 0,9% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.299,3 ha, bằng 98% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực ước đạt 4.321,1 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 90,9% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 85,3% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 16,4 % so với cùng kỳ; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 284 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 29,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 41,1% kế hoạch, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 100% kế hoạch vốn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đã huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng, tập trung quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm cho chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số toàn diện.

Nội dung “ba đột phá chiến lược” về kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; chỉ số CCHC được cải thiện, tăng 4 bậc, xếp hạng 7/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Bàn Vương lần II với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 35 hộ nghèo, 85 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước giảm còn 2,86%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, kiểm điểm tiến độ tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống mưa, lũ, sạt lở đất; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt người có công, thân nhân liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo chiến lược mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh, hoàn thành công tác tiêm chủng các mũi vắc xin phòng dịch cho các đối tượng, độ tuổi quy định. Các cơ sở Đảng, chú trọng thực hiện xuyên suốt, hiệu quả; nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra đồng loạt trong ngày 03/7/2022 tới; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức thi tuyển, điều động, luân chuyển cán bộ; công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chuẩn bị Lễ kết nạp đảng viên mới, dịp kỷ niệm Ngày thành lập huyện 4/10; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Hệ thống dân vận và MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. HĐND huyện tập trung rà soát, tăng cường công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt chức năng giám sát các ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND huyện, khóa XX.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Chỉ đạo đồng bộ, chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, dự án khởi công mới, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao trước ngày 30/9; hoàn thành chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 342; tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn, tập trung thu từ nguồn thuế, phí, đảm bảo số thu đạt tối thiểu 60 tỷ đồng.  Tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt, ưu tiên toàn diện để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, đất rừng, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm minh triệt để những hành vi vi phạm; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ bảo đảm quy định; thực hiện thực chất, đồng bộ, hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; sẵn sàng các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phục vụ công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 7264356