Chi bộ Khu phố 2 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

03/07/2022 14:30

Ngày 03/7, Chi bộ Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Chi bộ khu phố 2 hiện có 72 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã luôn nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của Đảng); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nhân dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ vận tải. Đến nay trên địa bàn khu phố có 22 hộ kinh doanh tại chợ, 12 cửa hàng tạp hóa kinh doanh tại nhà, 28 xe kinh doanh dịch vụ vận tải, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu phố thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 98%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài được quan tâm; các chính sách và an sinh xã hội được triển khai tích cực; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của Chi bộ ngày càng được nâng cao; hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn có chuyển biến tích cực đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Khu phố; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân Khu phố chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào xây dựng Nghị quyết Đại hội 2022 - 2025. Trong đó tập trung, quyết liệt thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: quyết tâm thực hiện xuyên suốt, hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt “Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”; “Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt”; “Đoàn kết, kỷ luật tốt”; “Cán bộ, đảng viên tốt”; duy trì các hộ kinh doanh - dịch vụ, phấn đấu tăng 2 hộ kinh doanh - dịch vụ; duy trì 01 mô hình nuôi ong, tăng cường phát triển đàn gia súc, gia cầm; phấn đấu không còn hộ nghèo và không phát sinh hộ nghèo mới; hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3; phấn đấu giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, tỷ lệ đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt 98% trở lên; tỷ gia đình được sử dụng nước sạch và công trình hợp vệ sinh đạt 100%; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 02 đảng viên mới; hàng năm Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Ban công tác Mặt trận và các cho hội, cho đoàn đạt khá trở lên; tỷ lệ thu hút hội viên, đoàn viên đạt từ 85% trở lên; phấn đấu 100% tỷ lệ thanh niên khám tuyển và nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu được giao; 100% gia đình thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phấn đấu 98% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa; giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2022, những nhiệm vụ, giái pháp trong 6 tháng cuối năm 2022; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ khu phố 2 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ khu phố tiếp tục đổi mới và câng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Chi ủy và Chi bộ khu phố bằng việc Ban hành những Nghị quyết cụ thể, sát thực với tình hình khu phố; Chi bộ là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân lãnh đạo nhân dân khu phố; đề ra những chủ trương đúng, trúng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn; tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu khu phố văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn khu phố văn minh trong thời gian tới; tiếp tục quan tâm, chăm lo để có nguồn cho công tác phát triển đảng trong những năm tới; phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ vững mạnh toàn diện; bám sát, quán triệt các nội dung về nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị; thực hiện hiệu quả nội dung Chi bộ “4 tốt”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện việc xây dựng đô thị văn minh; đảm bảo vệ sinh môi trường nông; thực hiện nếp sống văn minh; tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhất là trong phát triển kinh doanh - dịch vụ, vận tải; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại hội tiến hành Bầu Chi ủy; Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy chi bộ; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Lê Thị Phương tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử, giữ chức Bí thư Chi bộ Khu phố 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4005
Đã truy cập: 6900437