Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội Chi bộ thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông

03/07/2022 15:30

Ngày 03/7, Chi bộ thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Đỗ MạnhHùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ thôn Đồng Giảng B có 45 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, Chi bộ cũng gặp những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ngành, đoàn thể xã, Chi bộ đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII của BCH Trung ương Đảng); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn; trong nhiệm kỳ chi bộ đã phát triển được 02 đảng viên; hàng năm thôn Đồng Giảng B đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 9,2 ha, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 71,4 tấn (tăng so với Nghị quyết Đại hội đề ra là 3,0 tấn). Chăn nuôi, phát triển đàn gia cầm gần 830 con, đàn trâu, bò 24 con, đàn lợn 40 con; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được duy trì và thực hiện hiệu quả; số hộ gia đình được cộng nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt 90% trở lên, thôn duy trì thôn văn hóa hàng năm. Người dân hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, đến nay thôn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 01 hộ, không có hộ sinh con thứ 3, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với đảng viên về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bên lề đại hội Chi bộ.

Trong công tác xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhân dân đã đồng lòng hưởng ứng tích cực hiến đất, hiến cây và tham gia ngày công xây dựng các công trình hạ tầng; tham gia vào các dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ theo Nghị quyết 337 và Nghị quyết 194 của Hội đồng nhân dân tỉnh như: dự án trồng cây gỗ lớn, cây bản địa (cây quế), thông, cây Ba kích, trà hoa vàng; triển khai các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, gà, cây ăn quả.., góp phần nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững cho người dân. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,4 triệu đồng/người/năm.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội chi bộ thôn Đồng Giảng B đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, phát huy sức mạnh và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Phấn đấu Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 12,7 ha, diện tích lúa 9,7 ha; năng suất bình quân đạt 47 đến 49 tạ/ha, các loại hoa màu khác đạt 3 ha; diện tích trồng rừng sau khai thác 40 ha/năm, trong đó cây gỗ lớn 3 ha/năm, cây dược liệu 0,5 ha/năm; phấn đấu đến năm 2025 gia cầm đạt trên 1.500 con; 100% trẻ em đến độ tuổi được đến trường, không học sinh bỏ học; phấn đấu 100% người dân được khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã; phấn đấu không có cặp vợ chồng nào sinh con thứ ba; duy trì thôn văn hóa, phấn đấu hàng năm gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 95% trở lên và phấn đấu đến năm 2025 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu; hàng năm thanh niên khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% kế hoạch giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện mô hình "Chi bộ 4 tốt" là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm chính trị - Chất lượng sinh hoạt tốt - Đoàn kết, kỷ luật tốt - Cán bộ đảng viên tốt; phấn đấu mỗi năm kết nạp 01 đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, các chi bộ, đoàn thể thu hút tập hợp quần chúng đạt 85% trở lên.

Biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Giảng B đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ; đồng thời yêu cầu Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy về phát triển Lâm nghiệp bền vững gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu. Xây dựng mô hình liên kết các hộ gia đình trồng rừng thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt, vận động nhân dân tham gia vào các dự án phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường; trong đó đẩy mạnh việc xử lý rác thải ngay từ các hộ dân; thực hiện tốt phong trào ngày thứ 7 nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, gắn việc học tập với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi uỷ; mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và xây dựng nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng chi bộ, thôn, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội.

Lãnh đạo xã Lương Mông chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ thôn Đồng Giảng B khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào chi ủy chi bộ thôn Đồng Giảng B, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Vi Văn Hướng được bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn Đồng Giảng B, nhiệm kỳ 2022- 2025./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 947
Đã truy cập: 7286596