Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

05/07/2022 09:00

Ngày 04/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự chỉ đạo. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, theo chiến lược mới; chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, của huyện; chỉ đạo thành công bầu cử Trưởng thôn, khu phố gắn với đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng chủ trương “Dân tin - Đảng cử”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, HĐND huyện tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền liêm chính, vì nhân dân phục vụ. Công tác Tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tích cực lao động sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 17,3%, cao hơn 0,9% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 90,9% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn (cây Lim, Lát, Giổi, Sồi) đạt 435ha, đạt 85,3% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 284 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 29,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 41,1% kế hoạch, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 100% kế hoạch vốn. Chương trình chuyển đổi số toàn diện được chú trọng, Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay huyện đạt 4/9 tiêu chí và 22/36 chỉ tiêu NTM.

Nội dung “Ba đột phá chiến lược” về kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; chỉ số CCHC được cải thiện, tăng 4 bậc, xếp hạng 7/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Bàn Vương lần II với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 35 hộ nghèo, 85 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước giảm còn 2,86%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận kỳ họp.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trọng tâm là, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước địa bàn; chuyển đổi số toàn diện; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề lao động nông thôn…

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành Kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là trong công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố gắn với đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo thời gian, quy định, chất lượng, theo đúng chủ trương “Dân tin - Đảng cử”; việc thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công… đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, trước biến thể mới của Covid-19; quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch theo Chiến lược mới; hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn và quy định, bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả; quyết liệt thực hiện tốt chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn với các loài cây Lim, Lát, Dổi theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước địa bàn, chú trọng  nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp; nguồn thu từ thuế, phí cấp xã; tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường tỉnh lộ 342 đảm bảo tiến độ, thời gian, quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; quan tâm, chú trọng thực hiện quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về cải thiện đầu tư môi trường kinh doanh. Đặc biệt tập trung cao độ, quyết liệt đối với tiêu chí Thu nhập, Môi trường; huy động mọi nguồn lực để huyện hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới theo đúng lộ trình… Đảng bộ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình tư tưởng đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng tháng cuối năm 2022 đề ra.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện quán triệt, thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh. Đồng thời yêu cầu, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, giữ vững thành quả chống dịch trong suốt thồi gian qua, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước tình hình và biến chủng mới của dịch bệnh Covid-19; hoàn thành công tác tiêm chủng các mũi vắcxin phòng dịch cho các đối tượng, độ tuổi quy định. Chú trọng thực hiện xuyên suốt, hiệu quả; nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên; chú trọng công tác rà soát sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chuẩn bị Lễ kết nạp đảng viên mới, dịp kỷ niệm Ngày thành lập huyện 4/10; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra, kỷ luật Đảng. Hệ thống dân vận và MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022. HĐND huyện tập trung rà soát, tăng cường công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt chức năng giám sát các ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND huyện, khóa XX.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Chỉ đạo đồng bộ, chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, dự án khởi công mới, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao trước ngày 30/9; hoàn thành chiến dịch “20 ngày đêm” giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 342; tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn, tập trung thu từ nguồn thuế, phí, đảm bảo số thu đạt tối thiểu 60 tỷ đồng. Tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt, ưu tiên toàn diện để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, mục tiêu trước hết là giúp đỡ, xóa hết hộ nghèo thuộc diện người có công. Chú trọng công tác thu hút đầu tư, quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là ưu tiên các dự án vào Cụm công nghiệp, phát triển trên các lĩnh vực lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, chế biến gỗ, được liệu. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, đất rừng, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm minh triệt để những hành vi vi phạm; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ bảo đảm quy định; thực hiện thực chất, đồng bộ, hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa, văn minh công sở; nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; sẵn sàng các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phục vụ công tác PCTT& TKCN, PCCC; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị cùng  sự đổi mới, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đối đầu với khó khăn thử thách, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 6119598