Công bố Quyết định xã Đồn Đạc đạt chuẩn Nông thôn mới

12/07/2022 17:00

Ngày 12/7, xã Đồn Đạc tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban xây dựng NTM huyện dự, chỉ đạo. Tham dự còn có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện và đại biểu tham dự Lễ công bố quyết định.

Đồn Đạc hiện có 14 thôn, 1.443 hộ dân với 5.954 nhân khẩu, gồm 09 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2010, xã bước vào thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng và dân cư phân bố không đồng đều; sản xuất nông nghiệp còn manh mún nhỏ lẻ; một một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, chưa chủ động, tích cực lao động, sản xuất; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4,68 triệu đồng/người/năm, xã đạt 3/19 chỉ tiêu Nông thôn mới… Song nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh, của huyện; sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực, đoàn kết của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; sau hơn 10 năm nỗ lực thực hiện xã  Đồn Đạc đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồn Đạc.

Với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hiện nay Đồn Đạc đã và đang đổi mới tích cực. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc rõ rệt, sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; hạ tầng được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ; kinh tế phát triển, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình nông thôn mới đạt gần 30 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trên 9 tỷ đồng. Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 51,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 77,17% năm 2010 xuống 2,89% năm 2021, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban xây dựng NTM huyện phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồn Đạc

Đồng chí Lưu Minh Thắng - HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đồn Đạc đã nỗ lực, phấn đấu, đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới; đây sẽ là cơ sở quan trọng để xã Đồn Đạc tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc đạt chuẩn Nông thôn mới chỉ là khởi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Do vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồn Đạc phải xác định rõ Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và người dân là chủ thể, được thụ hưởng kết quả xây dựng của Chương trình; Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. Để đạt được tiêu chí và chất lượng xã NTM nâng cao, BCĐ xây dựng NTM xã phải triển khai thường xuyên, liên tục và sát thực tiễn của địa phương, của từng thôn bản, đồng thời có sự giám sát vào cuộc tích cực của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân hiểu sâu hơn nữa về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới, nâng cao tính tự giác, chủ động tham gia thực hiện chương trình. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, để từng bước thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao phát triển bền vững; quản lý khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư. Khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dược liệu theo định hướng phát triển sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, chất lượng sản phẩm cao, theo đặc thù thế mạnh của địa phương gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lựa chọn, triển khai một cách phù hợp và hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, BCĐ NTM xã Đồn Đạc tiếp tục rà soát lại tiêu chí của từng thôn, xây dựng lộ trình, tập trung chỉ đạo hoàn thành chuẩn từng tiêu chí theo bộ tiêu chí mới vừa được Trung ương và Tỉnh ban hành, tuyệt đối tránh hình thức và chạy theo phong trào thuần túy không thực chất. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, khuyến khích nhân dân hiến kế, góp công, góp của, xây dựng quê hương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, phục vụ phát triển du lịch. Kiên quyết xây dựng và bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực nông thôn yên bình, trong lành một xã hội, một làng quê yên bình; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể dục thể thao quần chúng; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục sinh hoạt lạc hậu, giữ gìn duy trì nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tại xã, xây dựng một nếp sống văn minh khu vực nông thôn.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Với những kết quả bền bỉ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng công tác xây dựng nông thôn mới của xã Đồn Đạc sẽ tiếp tục thu được những kết quả tích cực, từng bước xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa Ba Chẽ thành huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 6859554