BCĐ thực hiện các chương trình MTGQ huyện Ba Chẽ: Hội nghị chuyên đề kiểm điểm tiến độ các tiêu chí, chỉ tiêu, mô hình trong xây dựng NTM do Khối MTTQ & các đoàn thể huyện phát động

27/07/2022 20:30

Ngày 27/7, BCĐ thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia (MTGQ) huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường, chất lượng môi trường sống, phát triển sản xuất và triển khai các mô hình trong xây dựng NTM do Khối MTTQ & các đoàn thể huyện phát động. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTGQ huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTGQ huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo và kiểm điểm tiến độ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua. Báo cáo nêu rõ: Trong 7 tháng đầu năm, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã chủ động phối hợp với Khối MTTQ và các đoàn thể huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu về Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Nổi bật là, tổ chức 05 lớp tập huấn, với trên 350 học viên; thực hiện phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; hướng dẫn cho hơn 2.000 lượt nhân dân quy trình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh tại các hộ gia đình; ra mắt 10 mô hình phân loại rác thải tại gia đình, thuộc các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn; mô hình biến rác thải thành tiền do hội viên phụ nữ thực hiện tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực; hiện đã thực hiện thu gom được hơn 28 tấn chất thải nhựa tái chế. Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, đến nay các nhóm tiêu chí huyện đã đạt 8/13 chỉ tiêu. Hiện nay, huyện đang tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tiếp theo…

Hội nghị cũng tập trung kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tham gia xây dựng NTM do Khối MTTQ & các đoàn thể huyện phát động. Theo đó, Khối MTTQ & Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã, bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành và chính sách của chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, thực hiện thiết hực, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đoàn thể. Trong đó, đã thực hiện phân khai nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ xây dựng cổng thôn các xã; mô hình phân loại rác thải; vẽ tranh tường; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; trồng cây gỗ lớn phân tán; phân bổ kinh phí, hỗ trợ xây dựng 99 nhà ở (tiến độ đạt 68% kế hoạch); 86 nhà tiêu hợp vệ sinh (tiến độ đạt 59% kế hoạch) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng… Các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai cơ bản hiệu quả các phần việc, nhiệm vụ cụ thể theo nhiệm vụ chuyên biệt; trong đó hỗ trợ 500 hộ hội viên phụ nữ trên địa bàn 8 xã, thị trấn, thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón vi sinh, bảo vệ môi trường, đạt 70% kế hoạch; hoàn thành vẽ tranh bích hoạ, tranh cổ động tại xã Đồn Đạc; thực hiện hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà cho 204 hộ nghèo, cận nghèo với trên 32.500 con, mới đạt hơn 10% kế hoạch; trồng 7,7 ha cây Lim giống do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ; thực hiện mô hình thắp sáng đường quê chiếu sáng được 4,5km đường thôn tại các thôn Khe Nà (Thanh Sơn); Khe Ốn (Thanh Lâm); Đồng Dằm (Đạp Thanh)… Phối hợp UBND huyện tổ chức cuộc thi “Mô hình tiêu biểu trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh” năm 2022 với 03 nội dung: Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Cơ quan văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn; Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm tiến độ trồng cây gỗ lớn, cây bản địa; cây dược liệu; các mô hình phát triển sản xuất và hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã khẳng định và phát huy vai trò đơn vị thường trực, chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu; phát triển các dự án liên kết sản xuất, mô hình sản xuất điển hình, tiến tiến... Đến nay, tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa toàn huyện đạt 1.276,4ha; trong đó diện tích cây Lim, Lát, Giổi đạt 423,4ha, đạt 82,9% kế hoạch; diện tích cây bản địa đạt 853ha, đạt 129,3% kế hoạch; diện tích cây dược liệu đạt 50ha, đạt 69,4% kế hoạch. Triển khai  05 dự án trồng cây dược liệu với diện tích 22,3ha, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tiếp tục duy trì hoạt động 09 HTX nông nghiệp; phát triển 104 mô hình tiêu biểu, gồm: 28 mô hình chăn nuôi và 76 mô hình trồng trọt trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới và thực hiện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; đồng thời tập trung kiểm điểm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trong những tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTGQ huyện nhấn mạnh: Với sự quyết tâm, quyết liệt vào cuộc của Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, hiện nay huyện đã đạt 6/9 chỉ tiêu, 28/36 chỉ tiêu, tăng 7 chỉ tiêu so với đầu năm 2022, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Môi trường, Chất lượng môi trường sống. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phải trách nhiệm hơn nữa, cố gắng hơn nữa; tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm, “tự lực, tự cường”; bám sát chức năng, nhiệm vụ,  khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân công đảm nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thực chất, hiệu quả theo kế hoạch được giao, trong đó phải nhìn nhận đánh giá đúng những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề ra kế hoạch cụ thể, chi tiết và có những giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu tổ chức sản xuất; cảnh quan môi trường, chất lượng môi trường sống; thu nhập, giảm nghèo; các chỉ tiêu phải gắn chặt với vai trò chủ thể của người dân; các xã phải lập biểu tiến độ để bám sát thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu.

Đối với 5/13 chỉ tiêu chưa đạt trong nhóm tiêu chí về môi trường xây dựng huyện Nông thôn mới, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các xã, thị trấn phải bám sát, đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra; phấn đấu bảo đảm mục tiêu tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; bảo đảm cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện sáng - xanh - sạch - đẹp.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trồng rừng gỗ lớn, Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu sớm đưa huyện trở thành trung tâm phát triển lâm nghiệp, cây dược liệu của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn trước ngày 30/9/2022.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện, các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây, tài sản, chỉnh trang nhà ở, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt được hỗ trợ. Duy trì hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; mô hình tuyến đường kiểu mẫu; cuộc thi thi đua xây dựng Nông thôn mới tiêu biểu… tạo cảnh quan môi trường xã, thôn, khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh; vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng hoàn thành nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo đúng tiến độ, thời gian; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ giống gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại, để chăn nuôi phát triển, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển các HTX sản xuất; vận động hội viên và nhân dân  trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu… hoàn thành thắng lợi các phần việc, nhiệm vụ; các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM đã đảm nhận theo đúng kế hoạch./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 6554971