Thả gần 20.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại Ba Chẽ

13/08/2022 15:00

Ngày 13/8, tại Hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc, UBND huyện Ba Chẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Quảng Ninh tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022. 

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu và nhân dân tham dự chương trình thả cá giống.

Đến dự chương trình về phía tỉnh có các đồng chí: Đỗ Ngọc Nam - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật; Hội nghề cá tỉnh.

Về phía huyện có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện; Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và đông đảo bà con nhân dân xã Đồn Đạc.

Những năm qua, được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội nghề cá tỉnh Quảng Ninh đã phối tổ chức nhiều đợt thả giống thủy sản tại các hồ đập và trên dòng sông Ba Chẽ để góp phần tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường thủy sinh trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Phát biểu tại chương trình, các đồng chí: Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có liên quan, quán triệt, thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản địa bàn huyện, theo Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác thủy sản đi đôi với tái tạo, bảo vệ, phát triển nguồn lợi môi trường sống loài thủy sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thả giống, bổ sung nguồn lợi thủy sản nhằm bảo vệ, tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản; ổn định và phát triển sinh kế lâu dài của nhân dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản trên địa bàn huyện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Chú trọng phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện theo hướng tập trung, gắn với thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu và nhân dân thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc.

Sau khi hướng dẫn kỹ thuật thả cá, công tác chăm sóc thuỷ sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia thả gần 20.000 cá giống các loại (trắm đen, trắm cỏ, trôi, mè hoa, mè trắng…) tại Hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các khu vực tự nhiên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thủy và môi trường sống tự nhiên./.