Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh năm 2022

09/09/2022 10:00

Nhằm tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, Nhân dân về tinh thần "thượng tôn pháp luật". Ngày 08/9/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 1844/UBND-TP về hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, ngày 29/8/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-HĐPH về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022". Cuộc thi được tổ chức từ 10 giờ 00 phút ngày 01/9/2022 đến 10 giờ 00 phút ngày 30/9/2022, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi cuộc thi: Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh

3. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, bao gồm:

 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

– Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Convenant on Civil and Political Rights – được viết tắt là ICCPR);

– Các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/).

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/

Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 10 giờ 00 phút, ngày 01/9/2022; kết thúc vào 10 giờ, ngày 30/9/2022.

– Kết quả cuộc thi được công bố chính thức từ 10 giờ 00 phút, ngày 05/10/2022 và được đăng tải tại Chuyên mục “Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/. Người tham gia dự thi có thể chủ động truy cập để tra cứu thông tin về kết quả cuộc thi).

4. Cách thức dự thi và tính điểm bài thi

4.1. Cách thức dự thi

– Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/

– Ngoài Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, đường link tham gia cuộc thi còn được liên kết đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp, Cổng/Trang Thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, tổ chức, địa phương và các cổng/trang thông tin điện tử khác có liên quan.

– Người dự thi có thể đăng nhập tham gia Cuộc thi bằng đường link trực tiếp nêu trên hoặc bằng cách quét mã QR (đính kèm cuối bài viết).

– Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức công nhận, trao giải cuộc thi.

– Người dự thi trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) và nhấn vào hoàn thành bài dự thi để kết thúc. Thời gian để hoàn thành bài dự thi tối đa 45 phút.

– Trong thời gian diễn ra cuộc thi, người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần để cải thiện kết quả.

4.2. Cách thức tính điểm bài thi và xét giải

– Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (tổng điểm tối đa là 100 điểm, mỗi câu hỏi tương ứng 05 điểm) và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 21 câu hỏi. Trường hợp một người tham gia thi nhiều lần thì kết quả thi là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi (việc tính điểm hoàn toàn tự động bởi hệ thống phần mềm thi trực tuyến).

– Ban tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại thể lệ này.

– Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu trắc nghiệm, Ban tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu cuộc thi).

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Người đạt giải được Ban tổ chức cấp Giấy chứng nhận kèm theo mức giải thưởng. Giải thưởng cuộc thi gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Mức giải thưởng cụ thể:

– Giải nhất: 5.000.000 đ/giải (năm triệu đồng/giải);

– Giải nhì: 3.000.000 đ/giải (ba triệu đồng/giải);

– Giải ba: 2.000.000 đ/giải (hai triệu đồng/giải);

– Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải (một triệu đồng/giải).

MÃ QR THAM GIA DỰ THI

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 738
Đã truy cập: 5226050