Hội nghị chuyên đề kiểm điểm tiến độ trồng rừng gỗ lớn, mô hình liên kết sản xuất phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới

16/09/2022 15:00

Ngày 16/9, BCĐ thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm điểm tiến độ trồng rừng gỗ lớn, mô hình liên kết sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến thời điểm đầu tháng 9/2022, tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa toàn huyện đã đạt 1.331ha; trong đó diện tích cây gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) đạt 470ha, đạt 92% kế hoạch; diện tích cây bản địa (Quế, Thông) đạt 861ha, đạt 130,5% kế hoạch; diện tích cây dược liệu đạt 50,7ha, đạt 70,4% kế hoạch. 

Về thực hiện các dự án liên kết sản xuất, trong năm 2021 - 2022 huyện đã phát triển 10 dự án thực hiện liên kết, trồng hơn 40 ha các loại cây dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng, Cát sâm, tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Thực hiện đăng ký cấp mã số vùng trồng Trà hoa vàng quy mô diện tích 31ha, với sự tham gia của 27 hộ sản xuất và đăng ký cấp mã số vùng trồng Ba kích tím quy mô diện tích 33ha, với sự tham gia của 34 hộ sản xuất…   

Đối với thực hiện mô hình sản xuất điển hình và hoạt động của các HTX nông nghiệp. Hiện nay, toàn huyện đang tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của 104 mô hình tiêu biểu trên địa bàn các xã, thị trấn, gồm: 28 mô hình chăn nuôi và 76 mô hình trồng trọt; duy trì hoạt động hiệu quả của 09 HTX nông nghiệp. 

Trong thực hiện phát triển các sản phẩm OCOP, đến nay huyện có tổng số 05 sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao gồm (Ba kích khô; Nấm lim xanh khô; Sâm cau rừng khô; Rượu Chắn Cá chảu; Mật ong Ba Chẽ); và 05 sản phẩm được công nhận 4 sao gồm (Hoa Trà hoa vàng khô; Trà túi lọc Came Gold; Rượu Ba kích Ba Chẽ; Rượu Nấm Lim xanh Ba Chẽ; Măng mai khô). Năm 2022, huyện đề xuất các cấp thẩm quyền công nhận thêm 06 sản phẩm OCOP mới, gồm: Hoa trà hoa vàng Ba Chẽ; Bột từ Lá Trà hoa vàng; Măng mai khô Ba Chẽ; Ổi Ba Chẽ; Mật ong Ba Chẽ; Thanh Long Ba Chẽ. Đặc biệt là đề xuất công nhận sản phẩm Hoa Trà hoa vàng khô Ba Chẽ đạt hạng 5 sao cấp Trung ương. 

Theo đánh giá chỉ tiêu xã có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực. Đến nay, 7/7 xã trên địa bàn huyện đều có mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương, quy mô diện tích đạt 41,5 ha với sự tham gia của 01 doanh ngiệp, 03 HTX liên kết với 134 hộ sản xuất. Tập trung sản xuất, tiêu thụ các sản phảm từ Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm, Măng mai. Huyện cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực các xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; đến nay, đã được cấp mã vùng trồng cây Trà hoa vàng và Ba kích tím, sản lượng ước tính khoảng 270 tấn… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện công tác trồng rừng gỗ lớn; xây dựng mô hình liên kết sản xuất phát triển các sản phẩm OCOP trong xây dựng Nông thôn mới; đồng thời dành hiều thời gian tập trung kiểm điểm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu theo kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của liên kết sản xuất nông, lâm nghiệp; xây dựng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất của nhân dân; hoàn thành mục tiêu xây dựng, đạt chuẩn Nông thôn mới của huyện trong năm 2022. Do vậy các xã phải đặc biệt quan tâm và hoàn thành theo đúng sự chỉ đạo của BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, BCĐ nông thôn mới các xã cần nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, nêu cao tinh thần quyết liệt, quyết tâm thực hiện lãnh, chỉ đạo duy trì hoạt động hiệu quả các dự án, mô hình, các tổ hợp tác, HTX đã và đang hoạt động hiệu quả; hướng dẫn xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP mới, chú trọng xây dựng liên kết sản xuất đa dạng giữa hộ nông dân với tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp; xây dựng chuỗi liên kết giữa các xã với các xã để kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm từ cây gỗ lớn, cây bản địa chế biến sâu… tăng cường công tác triển khai các cơ chế, các chính sách hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; tập huấn kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất; kết nối các doanh nghiệp giao thương mua bán các sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Thúc đẩy sản xuất theo chuỗi liên kết, với mô hình doanh nghiệp là hạt nhân liên kết; tổ chức sản xuất với hộ nông dân, trang trại, HTX để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản trị chu trình sản xuất hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, gắn với hình thành thương hiệu, phát triển thị trường và bền vững với môi trường. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ giao UBND các xã, thị trấn tập trung, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng tiêu chí về phát triển sản xuất, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tiếp tục rà soát toàn bộ vườn mẫu trên địa bàn để đánh giá hiệu quả, đồng thời vận động các hộ gia đình tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực, theo quan điểm vườn là thu nhập quan trọng; rừng là thu nhập lâu dài; tổ chức đánh giá kết quả  NTM 9 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực 3 tháng cuối năm 2022 trên tinh hần cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu thành lập Tổ tư vấn tư vấn, hướng dẫn củng cố thành phần hồ sơ của các HTX và thành lập mới các Tổ hợp tác, Hợp tác xã tại các xã, thị trấn… 

Đối với công tác trồng rừng gỗ lớn, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền,vận động quán triệt mục tiêu và lợi ích lâu dài của trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu sớm đưa huyện trở thành trung tâm phát triển lâm nghiệp, cây dược liệu của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn trước ngày 30/9/2022. Chuẩn bị hiện trường, cây giống và các điều kiện khác để thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2023./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1440
Đã truy cập: 5504408