Ba Chẽ: Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

29/09/2022 16:00

Là địa phương còn nhiều khó khăn, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Ba Chẽ đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 

Mô hình trồng cây trà hoa vàng của hộ anh Chìu Đức Kim và chị Triệu Kim Liên (thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) cho thu nhập cao.

Công tác an sinh xã hội được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên. Theo đó, các chủ trương, nghị quyết của huyện về công tác an sinh xã hội đều bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương, triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh.

Huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo; nhất là Nghị quyết số 11-NQ/HU (ngày 08/3/2013) của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững trong đoàn viên thanh niên”, Nghị quyết số 10-NQ/HU (ngày 16/7/2018) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao nhận thức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện (thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện) tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tăng cường các buổi tuyên truyền tại các thôn, khu. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự lực vươn lên thoát nghèo, huyện sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất, xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất. Huyện triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đầu năm đến nay, huyện đã khởi công xây dựng 7/11 dự án thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 32.500 con gà giống cho 188 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới (hiện đã giao 3.500 con gà đợt 1, tháng 7/2022 cho 20 hộ dân xã Đồn Đạc).

Người dân làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện Ba Chẽ để đầu tư phát triển sản xuất.

Huyện phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn này đã được triển khai đến 100% các xã, thị trấn; đến thời điểm này có 23.955 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tổng dư nợ đến nay là 707.226 triệu đồng. Tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... đã được huyện lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Trong đó: Đã cấp 17.322 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số, tổng kinh phí 7.253.334.900 đồng; hỗ trợ tiền điện cho 286 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, kinh phí đang thực hiện chi trả 190.043.568 đồng; thực hiện chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng cho 837 người, kinh phí 3,019 tỷ đồng; tổ chức 15 hội nghị, nhóm nhỏ tư vấn tuyển sinh, đào tạo thợ lò, đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp thuộc TKV; giải quyết việc làm mới cho 486 lao động... 47 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công giúp đỡ 246 hộ; đến nay có 35/68 hộ nghèo thoát nghèo, 90/178 hộ cận nghèo thoát cận nghèo...

Trung Thành/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1540
Đã truy cập: 5504508