UBND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022

23/09/2022 17:30

Ngày 23/9, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường. Song với sự nỗ lực quyết tâm cao UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, hầu hết 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 19,2%, cao hơn 1,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 4.652,5 tấn, bằng 106,1% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.470 ha, đạt 105,2% kế hoạch, bằng 108,8% so cùng kỳ; trong đó trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi, Sồi) đạt 510/510 ha, đạt 100% kế hoạch; trồng cây bản địa (Quế, Thông) đạt 861/660 ha, gấp 3,2 lần so cùng kỳ; cây dược liệu đạt 60/72 ha, đạt 83,3% kế hoạch; giá trị Công nghiệp - TTCN theo giá hiện hành, ước đạt hơn 330 tỷ đồng, bằng 118,8% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 1,28 lần so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 54 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ; tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt hơn 362 tỷ đồng, bố trí cho 19 dự án, công trình khởi công mới; giải ngân vốn đầu tư đạt 78,5% kế hoạch, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp đạt 100% kế hoạch.

Chương trình xây dựng huyện đạt Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, 7/7 xã đạt trung bình 16/19 tiêu chí, 53,7/57 chỉ tiêu (tăng trung bình 4,7 chỉ tiêu so với đầu năm); huyện đạt 7/9 tiêu chí; 33/36 chỉ tiêu huyện NTM (tăng 3 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm); hiện còn tiêu chí Môi trường và tiêu chí Chất lượng môi trường sống, đang tích cực phấn đấu hoàn thành. Chương trình chuyển đổi số toàn diện được thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả; đã thành lập 66 Tổ công nghệ số cộng đồng, với sự tham gia của 423 thành viên; đến nay đã hoàn thành 14/21 chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2022 đạt 66,67% kế hoạch (trong đó chỉ tiêu về Chính quyền số đạt 9/10 chỉ tiêu; kinh tế số 3/3 chỉ tiêu; xã hội số 2/8 chỉ tiêu). Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, thu hút thêm 01 dự án sản xuất chế biến lâm sản với, tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng vào Cụm CN Nam Sơn; tạo điều kiện thuận lợi cho 08 nhà đầu tư đăng ký tìm hiểu đầu tư vào địa bàn. Công tác CCHC được chú trọng; trong đó chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 tăng 4 bậc xếp thứ 7/13 địa phương. Lĩnh vực văn hóa - thông tin tiếp tục được chú trọng, triển khai hiệu quả, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Bàn Vương lần II với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022; cuộc thi ảnh nghệ thuật Vẻ đẹp mảnh đất, con người Ba Chẽ... tổng lượng khách du lịch vào địa bàn ước tính đạt 20.300 lượt người, gấp 1,97 lần so với cùng kỳ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, đã triển khai hỗ trợ 101 nhà ở và 86 nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 32 nghìn con gà giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo;đến nay, toàn huyện giảm được 74 hộ nghèo, 185 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,16%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 03 tháng cuối năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, dự báo cả 16/16 chỉ tiêu chính sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, dự kiến có 09/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18,0%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 60 tỷ đồng; Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi: thể thấp còi còn dưới 10,5%, thể nhẹ cân dưới 8,4%; Giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,0%; cận nghèo dưới 9,0%; Tổng sản lượng lương thực đạt 7.580 tấn; Trồng rừng đạt 3.300 ha (trong đó: trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát, Giổi đạt 510 ha), trồng dược liệu đạt 72 ha; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,46%.

Dự kiến có 07/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; Giường bệnh/1 vạn dân đạt 60 giường, đạt 11,0 bác sỹ/1 vạn dân; Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%; Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả dự toán ngân sách; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; kết quả chuyển đổi số toàn diện và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả tích cực đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục duy trì triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo Chiến lược mới của Trung ương, của Tỉnh; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, an toàn trong mọi tình huống gắn với đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân; nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. Tập trung quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần. Trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí, chỉ tiêu về cảnh quan, môi trường, việc làm, thu nhập, giáo dục, sản xuất; tạo phong trào thi đua sôi nổi tham gia xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn, tiếp tục nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực. Tiếp tục chú trọng, thường xuyên giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu 2022; đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ quy hoạch trồng rừng gỗ lớn; đồng thời chuẩn bị tốt hiện trường, cây giống cho nhiệm vụ trồng rừng tập trung, trồng rừng gỗ lớn năm 2023. Chú trọng đẩy mạnh sản xuất, liên kết phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; chăn nuôi tái đàn gia súc, gia cầm. Tích cực, chủ động công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Cụm CN Nam Sơn; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước địa bàn, đảm bảo số thu đạt tối thiểu 60 tỷ đồng; trong đó chú trọng thu thuế, phí từ lĩnh vực vận tải, xây dựng. Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2022; chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư 2023; triển khai đồng bộ hiệu quả công tác lập Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện thực chất, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; công tác khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; triển khai tích cực các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công; tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải thiện thứ hạng các chỉ số Par Index, DGI, Sipas, ICT Index; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại... Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt mọi điều kiện và tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang thiết bị; công tác tuyển chọn ,gọi công dân nhập ngũ năm 2023; sẵn sàng các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phục vụ công tác PCTT& TKCN, phòng chống, chữa cháy nổ, chữa cháy rừng; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1206
Đã truy cập: 6906760