Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

27/09/2022 15:00

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới”. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, theo chiến lược mới; chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, của huyện; tập trung rà soát, nghiên cứu tổng thể và hoàn thành phương án sắp xếp, sáp nhập 14 thôn thành 7 thôn theo quy định, giảm từ 73 thôn, khu phố xuống còn 66 thôn, khu phố; chỉ đạo hoàn thành bầu cử Trưởng thôn khu phố và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới; Công tác Tổ chức - cán bộ; phát triển đảng được quan tâm chú trọng, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 71 đảng viên mới đạt 110% KH đề ra; tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí; công tác kiểm tra giám sát, thanh tra tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tích cực lao động sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong 9 tháng đầu năm 2022 trồng rừng tập trung đạt 105,2% KH.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tăng 19,2%, cao hơn 1,2% so mục tiêu bình quân cả năm đề ra; tiến độ trồng rừng tập trung đạt 105,2% KH, trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 100% kế hoạch; trồng dược liệu đạt 83,3% KH; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 107,4% dự toán tỉnh giao, đạt 91,3% dự toán huyện giao, tăng 23,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,5% kế hoạch vốn; kiểm điểm, đánh giá thường xuyên tiến độ xây dựng NTM, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, tổ chức có hiệu quả đợt phát động ủng hộ xây dựng NTM năm 2022 với nguồn lực huy động được khoảng 12 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,16% (giảm 1,33% so với cuối năm 2021); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 7,48% (giảm 3,31% so với cuối năm 2021), giải quyết việc làm cho 506 lao động đạt 92% kế hoạch; công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ, chương trình năm học 2021 – 2022, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học 2022 – 2023; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tập trung nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện 04/10 (1946-2022); Kế hoạch tổ chức Hội thảo đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, khu, gắn với đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố quý III năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong 9 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ sở Đảng tiếp tục Tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và triển khai hoàn thành tiêm mũi 4 trên địa bàn đối với các trường hợp có chỉ định tiêm bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận 21 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIII, Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chi thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ kết nạp đảng viên tập trung nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện 04/10 (1946-2022), nhất là công tác tuyên truyền trên các phượng tiện thông tin đại chúng về lễ kết nạp; và Hội thảo đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, khu, gắn với đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động một số cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, xã, thị trấn; triển khai có hiệu quả về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục bám sát, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của BCH Huyện ủy Ba Chẽ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới trong kế hoạch năm 2022, phấn đấu giải ngân đạt 100% KH vốn giao. Chỉ đạo hoàn thành chiến dịch giải phóng mặt bằng tuyến đường Tỉnh lộ 342 (phấn đấu hoàn thành trong 20 ngày); tập trung ưu tiên toàn diện để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí về môi trường, lao động, việc làm, giáo dục, hạ tầng, tạo được phong trào rõ nét tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn và dược liệu năm 2022, đồng thời xây dựng kế hoạch, mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu năm 2023; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ bảo đảm quy định; chỉ đạo đảm bảo vượt tiến độ, hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng năng lực, quy mô sản xuất để tạo thêm nguồn thu ngân sách cho huyện; thực hiện thực chất, đồng bộ, hiệu quả chương trình Chuyển đổi số toàn diện, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong năm 2022; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành; năng lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Thanh Lâm, Thanh Sơn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của năm 2022./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2995
Đã truy cập: 5510202