Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

28/09/2022 14:30

Ngày 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận phiên họp.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và sự biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất và đời sống nhân dân. Song với tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 theo Chiến lược mới; đảm bảo tiến độ, kế hoạch tiêm chủng các mũi vắcxin tăng cường phòng, chống dịch cho các đối tượng; bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Chỉ đạo các cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026), xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoàn thành phương án sắp xếp, sáp nhập 14 thôn thành 7 thôn theo quy định, giảm từ 73 thôn, khu phố xuống còn 66 thôn, khu phố; chỉ đạo thành công bầu cử Trưởng thôn, khu phố gắn với đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng chủ trương “Dân tin - Đảng cử”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Công tác Tổ chức cán bộ, phát triển đảng được chú trọng, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 71 đảng viên mới đạt 110% kế hoạch đề ra. Công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt 107,14% kế hoạch; thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; Công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; tích cực lao động sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, HĐND huyện tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; UBND huyện điều hành linh hoạt công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền liêm chính, vì nhân dân phục vụ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hầu hết 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 19,2 %, cao hơn 1,2% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.470ha, đạt 105,2% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn (cây Lim, Lát, Giổi, Sồi) đạt 510 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 54 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán tỉnh giao, tăng 23,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,6% kế hoạch vốn… Chương trình chuyển đổi số toàn diện được triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay huyện đạt 8/9 tiêu chí và 34/36 chỉ tiêu huyện Nông thôn mới. 

Nội dung “Ba đột phá chiến lược” về kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; chỉ số CCHC được cải thiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 9 tháng đầu năm, huyện giảm được 74 hộ nghèo, 185 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; đồng thời nghe và cho ý kiến về báo cáo các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (từ 04/7 - 29/9/2022); kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; kết quả trồng rừng gỗ lớn; giải ngân vốn đầu tư công; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội huyện. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị toàn huyện tiếp tục tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 cho các đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; các cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận 21-KL/TW gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm tình hình và định hướng dư luận, luôn làm chủ trên không gian mạng. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu thực sự gương mẫu, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức thi tuyển, điều động, luân chuyển cán bộ; công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chuẩn bị Lễ kết nạp đảng viên, dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2022); thực hiện sắp xếp lại mô hình thí điểm theo Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 755-QĐ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Phát huy vai trò công tác dân vận của Đảng; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. HĐND huyện tập trung rà soát, tăng cường công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt chức năng giám sát các ý kiến chất vấn,  trả lời chất vấn; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND huyện, khóa XX.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Xây dựng chi tiết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp sát với thực tiễn để tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023. Trước mắt, Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao trước thời hạn. Chỉ đạo hoàn thành chiến dịch giải phóng mặt bằng tuyến đường Tỉnh lộ 342 (quyết tâm hoàn thành trong 20 ngày). Tập trung ưu tiên toàn diện để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; sẵn sàng phương án, kế hoạch cho nhiệm vụ trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu năm 2023; tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn, đảm bảo số thu đạt tối thiểu 60 tỷ đồng; khẩn trương hoàn thành công tác Quy hoạch vùng huyện Ba Chẽ; Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng và đô thị; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa, văn minh công sở; nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân. LLVT huyện tăng cường công tác nắm bắt tình hình; sẵn sàng chiến đấu; không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo ANTT, ATGT; chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phục vụ công tác PCTT& TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật; thực hiện công tác tuyển quân năm 2023; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị cùng  sự đổi mới, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đối đầu với khó khăn thử thách, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1380
Đã truy cập: 5504348