HĐND huyện: Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn

29/09/2022 15:15

Trên cơ sở hoàn thành công tác giám sát tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện và UBND các xã, trấn. Ngày 29/9, Thường trực HĐND huyện và Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có cuộc làm việc với UBND huyện và các ngành chức năng huyện để giám sát công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường từ (01/6/2020 - 01/6/2022).

Tham gia cuộc giám sát có đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện.

Về phía đơn vị được giám sát, có đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận cuộc làm việc

Qua thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thấy: Những năm qua, công tác quản lý đất đai luôn được UBND huyện đặc biệt quan tâm; trên cơ sở luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, thi hành; hàng năm UBND huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai đến các tầng lớp nhân dân; từ đó nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển chung và làm cơ sở thu hồi đất đai, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; từ 01/6/2020- 01/6/2022 đã thực hiện giao đất cho 24 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 627.800,8m2; tiến hành cho 08 trường hợp thuê đất với tổng diện tích hơn 784 nghìn m2; thực hiện thu hồi đất đối với 09 trường hợp với tổng diện tích 1.130.371mchuyển mục đích sử dụng đất cho 80 trường hợp, với tổng diện tích 8.865m2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định, đến nay cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, đều yên tâm sản xuất. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đến thời điểm hiện tại là 15.659 giấy, với tổng diện tích hơn 27.415ha, đạt 96,14% diện tích cần cấp.

Qua giám công tác bảo vệ môi trường và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cũng cho thấy. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức; qua đó cải thiện tích cực bộ mặt đô thị và môi trường nông thôn. Hiện trên địa bàn huyện có 08 điểm tập kết rác thải; thực hiện thu gom, xử lý rác cho 40/66 thôn, khu phố. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý toàn huyện đạt khoảng 15,7 tấn/ ngày; chất thải nhựa được thu gom, tái chế, tái sử dụng đạt khoảng 0,15 tấn/ ngày; rác thải tái chế, tái sử dụng thu mua đạt khoảng 0,8 tấn/ ngày… Kinh phí sự nghiệp môi trường được sử dụng hợp lý, đúng mục đích, hiệu quả; tổng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 chi cho cấp huyện và cấp xã đạt hơn 16 tỷ đồng; năm 2021 đạt hơn 10 tỷ đồng; năm 2022 đạt hơn 14 tỷ đồng. Công tác thu phí, lệ phí cho hoạt động môi trường được chỉ đạo chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách nhà nước (từ năm 2020 - 2022) đạt hơn 2,9 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND huyện các Ban HĐND huyện và Đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để UBND huyện và các ngành chức năng huyện khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp thu và giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu đặt ra, đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, rà soát xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; khẩn trương báo cáo UBND huyện thu hồi diện tích đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được giao cho thuê mà không sử dụng đúng mục đích; đề xuất HĐND, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nâng định mức và bổ sung định mức chi xử lý rác thải bằng phương pháp đốt, nhất là việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; hỗ trợ triển khai, nhân rộng mô hình quản lý, phân loại rác tại nguồn; nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường. 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và công tác quản lý, sử dụng đất; góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, UBND huyện khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát chỉ rõ. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về luật đất đai trong cán bộ, nhân dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức quản lý, sử dụng đất được giao đúng mục đích, hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ, cố ý xâm lấn, lấn chiếm đất đai; tự ý san gạt, khai thác đất lâm nghiệp trái phép… quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện cấp giấy CNQSD đất đảm bảo đúng thời gian, quy định, luật định và mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển sản xuất của nhân dân.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu UBND huyện và các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả của các khu xử lý rác thải tập trung; phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động người dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, nhất là thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tạo cảnh quan môi trường xã, thôn, khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, thị trấn sạch, đẹp, văn minh… sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 427
Đã truy cập: 5511629