Hội nghị bàn giải pháp thực hiện Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

29/09/2022 21:00

Ngày 29/9, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 757 ngày 07/9/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Qua điều tra đến cuối năm 2021 số hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 3,49%; số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 10,79%. Căn cứ kế hoạch tỉnh giao, trên cơ sở dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành tiêu chí (xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,34%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tổng ỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 3,22%), Ủy ban nhân dân huyện đã điều chỉnh chỉ tiêu giảm 145 hộ nghèo và 185 hộ cận nghèo trong năm 2022. Đến hết tháng 9 năm 2022 số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 121/5.589 hộ chiếm 2,16% (giảm 1,33% so với cuối năm 2021); hộ cận nghèo còn 418 hộ, chiếm tỷ lệ 7,48% (giảm 3,31%). Tuy nhiên, tại Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động -TB&XH “Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” có quy định Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều “Xã đạt chuẩn NTM phải có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 1,5%; xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 1%”.

Để đạt chương trình nông thôn mới 2022, số hộ nghèo và hộ cận nghèo cần giảm theo chí mới là 135 hộ và 510 hộ cận nghèo. Qua rà soát đến hết tháng 9/2022 trên địa bàn huyện có xã Lương Mông và Minh Cầm đạt Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều của xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn và Nam Sơn. Đối với xã Đồn Đạc, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 72,8%, trong đó chủ yếu dân tộc Dao; đến cuối năm 2021, toàn xã còn 43 hộ nghèo chiếm 2,92% và 304 hộ cận nghèo chiếm 20,65%. Để đạt chương trình nông thôn mới cần giảm 23 hộ nghèo và 254 hộ cận nghèo là rất khó khăn, chất lượng giảm nghèo không đảm bảo; nguy cơ tái nghèo cao.

Nhằm khắc phục thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, huyện Ba Chẽ đã triển khai hỗ trợ 101 nhà ở và 86 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huy động tại chỗ. Các cơ quan chuyên môn phối hợp Hội Nông dân huyện hỗ trợ 188 hộ với 32.500 con gà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo để khắc phục thiếu hụt về việc làm. Tăng cường công tác giải quyết việc làm cho lao động (đến tháng 9/2022 giải quyết việc làm cho 509/550 lao động đạt 92,5% kế hoạch); chuyển đổi nghề nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; vận động nhân dân phát huy nội lực, chủ động khắc phục các thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản như: trang sắm tài sản, phương tiện sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin..

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu để có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo trong thời gian tới như: triển khai đồng bộ, lồng ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia trong phát triển sản xuất; các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ về nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh; sự thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; chính sách đối với người cao tuổi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác giảm nghèo của Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp trong thời gian qua. Để công tác giảm nghèo năm 2022 đạt mục tiêu đề ra theo tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần đặt mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục rà soát, xác định chính xác thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nguyên nhân nghèo của từng hộ gia đình để có giải pháp phù hợp; phân công thành viên BCĐ giảm nghèo các cấp theo dõi, hỗ trợ người dân để những hộ thoát nghèo không tái nghèo; vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình sản xuất, mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần; tăng cường giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, nâng cao thu nhập; phối hợp thực hiện khắc phục các chỉ số thiếu hụt như: dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, nhà tiêu hợp vệ sinh; trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; sử dụng dịch vụ viễn thông và chỉ số phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Thực hiện tốt công tác quản lý tách hộ, tách khẩu trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn về điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tập trung vận động thanh niên tham gia lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp đặc biệt Cụm công nghiệp Nam Sơn và ngành than trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo; quyết tâm thực hiện giảm mạnh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2022./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1056
Đã truy cập: 5504024