🌟Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2022)🌟

Ba Chẽ kết nạp 46 đảng viên nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập huyện

03/10/2022 10:30

Ngày 03/10, tại Khu di tích lịch sử Đình Làng Dạ, xã Thanh Lâm (nơi thành lập Ủy ban Hành chính kháng chiến Hải Chi, tiền thân huyện Ba Chẽ ngày nay), Đảng bộ huyện Ba Chẽ tổ chức Lễ công bố quyết định kết nạp đảng viên đợt 4/10 cho 46 quần chúng ưu tú thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2022). Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo lễ công bố quyết định kết nạp.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Lễ công bố quyết định kết nạp đợt này, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có đạo đức, lối sống, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố Hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị. Khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; khẳng định và lan toả lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Hải Chi (Ba Chẽ) anh hùng, góp phần hun đúc tình cảm tốt đẹp với quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Ba Chẽ giàu đẹp, văn minh trong thế hệ trẻ.

Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đảng kỳ và Bác Hồ kính yêu, đảng viên Phạm Văn Nam - Đảng bộ Công an huyện, thay mặt 46 quần chúng ưu tú được kết nạp dịp này, nguyện xin hứa: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đảng viên tại lễ công bố quyết định kết nạp.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, của Cách mạng Việt Nam, qua 76 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo quân và dân huyện nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến nay, Đảng bộ huyện có 27 chi, đảng bộ cơ sở, 133 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 2.100 đảng viên.

Phát huy truyền thống quê hương Hải Chi năm xưa, Ba Chẽ anh hùng ngày nay. Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ Tỉnh, các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, diện mạo của quê hương Ba Chẽ ngày nay không ngừng được đổi thay, nền kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và phát huy tốt thế mạnh về rừng và đất rừng của địa phương; đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi, đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, vượt khó giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lớp đảng viên mới.

Giao nhiệm vụ cho các Chi, Đảng bộ cơ sở cùng 46 đảng viên mới được kết nạp trong đợt này, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy  nhấn mạnh: trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn đối với mỗi đồng chí cùng gia đình, song đó cũng là trách nhiệm cao cả. Trong thời gian tới, để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mỗi đồng chí đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên.

Thay mặt 46 đảng viên được kết nạp đợt này, đảng viên Phạm Văn Nam - Đảng bộ Công an huyện phát biểu quyết tâm, nguyện xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và tuân thủ điều lệ Đảng.

Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có đảng viên được kết nạp ngày hôm nay, đề nghị tổ chức Lễ kết nạp tại chi bộ theo đúng quy định; tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ theo dõi, giúp đỡ, để các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng theo quy định, các cấp uỷ hướng dẫn cấp uỷ, chi bộ trực thuộc, các cá nhân phụ trách, đảng viên dự bị hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho các đảng viên mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện

Các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống anh hùng, lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, đưa vào danh sách cảm tình Đảng, theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lớp đảng viên 4/10 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2022).

Để làm tốt trọng trách lịch sử mà nhân dân giao phó, xứng đáng với lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Ba Chẽ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện hãy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua yêu nước, hăng hái, tích cực, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV, góp sức chung tay xây dựng quê hương Ba Chẽ ngày càng đổi mới và phát triển./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3635
Đã truy cập: 7870065