Ba Chẽ: Thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022

28/10/2022 09:00

Ngày 27/10/2022, Hội đồng xét tuyển HĐLĐ làm việc trong các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 ban hành Văn bản số 246/TB-HĐ về thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào năm 2022.

Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 như sau: 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: 05 người.

Kết quả: 05/05 thí sinh có kết quả xét tuyển hợp đồng lao động đạt yêu cầu và trúng tuyển hợp đồng lao động theo quy định.

 (Có Quyết định công nhận kết quả và danh sách chi tiết kèm theo)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai Quyết định công nhận kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tại trụ sở làm việc. Ban biên tập Cổng TTĐT huyện đăng tải nội dung quyết định trên theo quy định.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Ba Chẽ năm 2022 thông báo đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 7842245