Ba Chẽ trên hành trình giảm nghèo bền vững

31/10/2022 11:00

Là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh nhưng những năm gần đây, công tác giảm nghèo tại huyện Ba Chẽ đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên. Có được kết quả này là nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện để từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Phóng viên Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện ghi lại những ý kiến tâm huyết đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế chính là cách giảm nghèo nhanh và bền vững

Ông Hoàng Ngọc  Quyền - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Ông Hoàng Ngọc Quyền - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Trong những năm qua và đặc biệt là năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã nỗ lực tham gia công tác giảm nghèo. Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thống nhất thực hiện các cuộc vận động, chọn tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo, gắn với giảm nghèo bền vững làm công tác trọng tâm trong các kế hoạch hoạt động. Đến nay, 100% Ban công tác Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên phân công hỗ trợ giũ đỡ hộ nghèo có địa chỉ, có lộ trình. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay đã vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 104 nhà ở, 86 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp các tổ chức thành viên nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo... Từ các cuộc vận động, các phong trào, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện và góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 3,94% đầu năm 2022 xuống còn 2,16% ở thời điểm hết tháng 9 năm 2022.

Để góp phần đắc lực vào công tác giảm nghèo và đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, từ đầu năm đến nay Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tranh thủ các nguồn lực để giải ngân kịp thời cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện từ chương trình cho vay Giải quyết việc làm, chương trình cho vay theo Nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản, vùng dồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình tín dụng khác, với số tiền đã giải ngân 85 tỷ đồng, với trên 900 lượt khách hàng. Trong đó chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện với doanh số cho vay đạt 20 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 200 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn. Từ nguồn vốn này, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện có vốn sản xuất và đầu tư đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống của người dân và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Ông Lê Hồng Phú - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Chị Đặng Thị Thủy - Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm.

Đối với chi hội phụ nữ thôn Đồng Doong, chúng tôi luôn coi việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những giải pháp góp phần nâng cao đời sống hội viên. Chúng tôi thường xuyên phối hợp khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm cũng như nhu cầu của hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi kết nối với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên, phụ nữ để chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, tích lũy, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đạp Thanh luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp tích cực nhằm giảm nghèo bền vững. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo trong xã. Từ các chương trình, dự án của Trung ương và địa phương, xã đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo. Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động ở địa phương, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Xã xây dựng các phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn. Đồng thời, đến từng hộ gia đình rà soát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; giao cho các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh giúp từ 1 đến 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế giải quyết việc làm.

Ông Đồng Nguyên Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh.

Chị Triệu Thị Tư - Thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc.

Trước kia gia đình tôi cũng thuộc diện hộ khó khăn của thôn. Từ khi được sự quan tâm của của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền của huyện tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng nhà ở nên hiện tại gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định. Để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, gia đình tôi chủ động tham gia các mô hình phát triển kinh tế như trồng rừng, cấy lúa, chăn nuôi gà, lợn… để có thêm nguồn thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu chính đáng. Tôi rất mong muốn các hộ gia đình còn khó khăn nên chủ động, tích cực trong phát triển kinh tế để nâng cao cuộc sống của chính mình, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 5708154