Thường trực Huyện ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng những tháng cuối năm 2022

02/11/2022 11:00

Ngày 02/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 10 tháng đầu; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng cấp ủy; các đồng chí Bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc; Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy; chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Cấp ủy huyện xây dựng 28 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo 27/27 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng 86 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022 của huyện. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở, các tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, bảo đảm thống nhất nội dung chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị huyện.

Tính đến 01/11/2022, toàn huyện đã thực hiện 127/114 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, đạt 111,4% kế hoạch năm 2022; thực hiện 127/129 cuộc, tăng 15 cuộc, đạt 98,4% so với kế hoạch điều chỉnh bổ sung. Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện 95/86 cuộc, đạt 110,4% so với kế hoạch năm 2022. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chú trọng thực hiện, đảm bảo kế hoạch kiểm tra theo kế hoạch giao. Nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các mặt công tác như: giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện; công tác cán bộ; kiểm tra Điều lệ đảng; các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; đất đai, tài sản công, công tác mua sắm trang thiết bị phòng dịch, test kít, công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, quán triệt nội dung Văn bản số 1081-CV/TU ngày 25/10/2022 của Tỉnh ủy; Văn bản số 875-CV/HU ngày 28/10/2022 của Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành bộ cơ quan Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Cấp ủy cấp trên, của đảng ủy và chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, kỷ luật đảng; quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết… Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong 10 tháng đầu năm, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác kiểm tra đối với các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2022 đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Đảng; ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở trong 10 tháng đầu năm 2022 đã chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra theo Quy định, Điều lệ Đảng. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ năm 2022  theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cấp ủy huyện. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm; quy định 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan; Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ… Thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật Đảng; chuẩn bị chu đáo, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ năm 2023./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2738
Đã truy cập: 6921828