Ba Chẽ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

03/11/2022 10:30

Ngày 03/11, Huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và 77 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2023) với chủ đề “Khát vọng đổi mới xây dựng huyện Ba Chẽ phát triển xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; lực lượng vũ trang huyện; Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn; đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn khu phố trên địa bàn huyện.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm chào mừng ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; là năm diễn ra sự kiện 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023). Đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 77 năm xây dựng, phát triển và những đóng góp của huyện Ba Chẽ đối với thành tựu 60 năm phát triển của tỉnh Quảng Ninh về đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ 30/10/2022 đến ngày 30/10/2023. Để đạt được thành tích cao nhất trong đợt thi đua, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp  và nhân dân trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của dân tộc, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Huyện Ba Chẽ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, năm 2023 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV đã đề ra.

Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, của các xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có tiêu chí cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả; kiên quyết xóa bỏ chạy theo thành tích và hình thức.

Huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/202) với chủ đề “Khát vọng đổi mới xây dựng huyện Ba Chẽ phát triển xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc hoàn thành. Yêu cầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình thiết thực chào mừng... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành để lựa chọn công trình tiêu biểu các cấp để tổ chức gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm ngày thành lập huyện huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023).

Huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa con người Quảng Ninh; bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục & Đào tạo, tạo chuyển biến hơn nữa về chất lượng nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Ngành y tế phải tổ chức tốt hơn nữa phong trào thi đua “Lương y như từ mẫu”; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 linh hoạt, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới gắn với việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thi đua tổ chức triển khai, thực hiện tốt chương trình trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chương trình Chuyển đổi số toàn diện của huyện, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tự tin, mạnh dạn đổi mới vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trong 60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất và người Quảng Ninh nói chung và con người huyện Ba Chẽ nói riêng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh nói chung và huyện Ba Chẽ nói riêng.

Cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm chăm lo, phát huy hơn nữa nhân tố con người, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy; nói đi đôi với làm, làm quyết liệt đến cùng và có kết quả; hiệu quả đo lường theo phương châm “ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chụi trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”; “ nghĩ thật, nói thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp thật sự hài lòng”; “ làm đúng, làm nhanh và làm tốt”

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện; các xã, thị trấn, các trường học và doanh nghiệp huyện ký cam kết thi đua thực hiện phong trào thi đua đặc biệt.

Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, Hội Doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; bám sát thực tiễn, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nghiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm ngày thành lập huyện huyện Ba Chẽ, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Toàn cảnh Lễ phát động

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện; các xã, thị trấn, các trường học và doanh nghiệp huyện đã ký cam kết thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2023) với chủ đề “Khát vọng đổi mới xây dựng huyện Ba Chẽ phát triển xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”./.

Bình Minh - Ngọc Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 247
Đã truy cập: 5708163