Giao ban Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nhiệm vụ trọng tâm

09/11/2022 08:30

Ngày 08/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện năm 2022; công tác chuẩn bị chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 342 (phấn đấu hoàn thành trong 15 ngày, đêm) đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09 NQ/TU ngày 05/02/2022 về chuyển đổi số toàn diện Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Ba Chẽ đã ban hành các quyết định; chương trình động; các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, lan toả rộng rãi tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của chương trình Chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện, nhằm đổi mới tư duy, hành động, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, ngành nghề.

Huyện đã thành lập 66/66 tổ Đề án 06 và tổ công nghệ số cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành 14/21 chỉ tiêu năm 2022 - đạt 66,6% theo kế hoạch, tăng 5 tiêu chí so quý II. Trong đó, Chính quyền số đạt 9/10 tiêu chí, đạt 90% kế hoạch; Kinh tế số đạt 3/3 tiêu chí, đạt 100%; Xã hội số đạt 2/8 tiêu chí, đạt 25% kế hoạch. Bên cạnh đó, 100% các cơ, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện trình ký văn bản điện tử, ký số trên hệ thống Chính quyền điện tử. Kết quả giải quyết TTHC trực tuyến đạt 1.832/2.026 hồ sơ, đạt 90,4% kế hoạch; số hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp huyện đạt 84,1%; thủ tục hành chính thuộc UBND huyện đạt 94,3%, vượt 4% so với chỉ tiêu giao.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động, có điện thoại thông minh đạt 10.550 máy/13.850, đạt 76,2%. 100% các cơ sở khám, chữa bệnh (Trung tâm Y tế huyện), Trường học, Trung tâm HCC, Điện, Nước thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; 70% người dân trưởng thành sử dụng nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa; 80% người dân cài đặt ứng dụng (app) bảo hiểm xã hội số (VssID); 100% sản phẩm OCOP được truy xuất nguồn gốc và giao dịch… Tuy nhiên, trong thực hiện chỉ tiêu Xã hội số còn một số tiêu chí chưa hoàn thành, cần phải triển khai quyết liệt trong thời gian tới để đảm bảo các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong thực hiện Nghị quyết số 09 NQ/TU ngày 05/02/2022 về chuyển đổi số toàn diện Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời yêu cầu UBND huyện, các Chi bộ đảng, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở ngành về thực hiện Chương trình chuyển đổi số; trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU của Huyện ủy và các kế hoạch của UBND huyện về chuyển đổi số toàn diện. Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, ký số văn bản đi điện tử toàn trình (soạn thảo, trình ký, phát hành) trên hệ thống chính quyền điện tử.Chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến năm 2022 theo chỉ tiêu giao Triển khai thực hiện toàn bộ quy trình số hóa đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về Xã hội số, như: cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện; cài đặt các App thanh toán không dùng tiền mặt; Sổ bảo hiểm xã hội số; cập nhập dữ liệu định danh và xác thực điện tử. Chỉ đạo và hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản; tạo lập tài khoản trên cổng dịch vụ công, cài đặt, kích hoạt tài khoản và sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; Sổ sức khỏe điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: các Chi bộ đảng, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn rà soát,  triển khai xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2023 theo Chương trình hành động số 21-CTr/HU của Huyện ủy và các kế hoạch của UBND huyện về công tác chuyển đổi số. Trong đó, nghiên cứu, triển khai một số giải pháp nâng cao chỉ số thực hiện cải cách hành chính, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ của chính quyền, bảo đảm 100% công việc từ cấp huyện đến cơ sở được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, trong đó tập trung thực hiện xóa các vùng lõm sóng điện thoại di động và sóng điện thoại di động yếu; tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ Internet cáp quang băng rộng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị, địa phương.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 342 (phấn đấu hoàn thành trong 15 ngày, đêm) đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ. Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ có tổng chiều dài 20,9 km, điểm đầu Lý trình Km37 + 500 Tỉnh lộ 342 giáp ranh giữa huyện Ba Chẽ và Thành phố Hạ Long; điểm cuối Lý trình Km60 + 300 Tỉnh lộ 342 giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn, kết nối với Quốc lộ 4B phía tỉnh Lạng Sơn. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Trong đó, trên địa bàn 02 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm có 169 hộ gia đình có đất và tài sản trên đất nằm trong diện đền bù giải phóng mặt bằng, với tổng diện đất thu hồi hơn 65,5ha; đất rừng sản xuất hơn 49 ha; đất trồng khác hơn 14 ha…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ là dự án đặc biệt quan trọng, tạo động lực to lớn, lan tỏa vùng, kết nối vùng; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với đồng bào nhân dân các dân tộc huyện. Dự án được cải tạo, nâng cấp sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo kết nối vùng và khu vực từ vùng thấp, vùng động lực, vùng phát triển với vùng cao của Thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ và tỉnh Lạng Sơn; đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trong khu vực được thuận lợi, an toàn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Chiến dịch giải phóng mặt bằng do tỉnh phát động trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm, thần tốc, dứt điểm, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đoàn kết, đồng tình, ủng hộ, tự nguyện hiến cây, hiến đất, sớm bàn giao mặt bằng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai đi vào thực hiện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 373
Đã truy cập: 5708289