Trên 320 hộ dân trên địa bàn Thị trấn được cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng chuyển đổi số

12/11/2022 15:00

Ngày 11/11 vừa qua, Tổ Công nghệ số huyện phối hợp với UBND Thị trấn Ba Chẽ tổ chức ra quân và trực tiếp cài đặt, hướng dẫn cho nhân dân các khu phố trên địa bàn thị trấn được sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Đông đảo người dân trên địa bàn Thị trấn đến tại Nhà văn hoá Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ để được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Sau 1 ngày thực hiện đã có trên 320 hộ dân trên địa bàn thị trấn sử dụng điện thoại thông minh được hỗ trợ thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng chuyển đổi số. Để có được kết quả trên, UBND Thị trấn đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND huyện về việc thực hiện việc cài đặt, cập nhập thông tin thuê bao di động; cập nhập dữ liệu định danh và xác thực điện tử và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử.

Cụ thể, UBND Thị trấn đã gửi thông báo đến toàn bộ các hộ dân trên địa bàn để mời các thành viên từ đủ 14 tuổi trở lên chưa cài đặt các phần mềm thực hiện việc chuyển đổi số với các nội dung yêu cầu; bố trí thời