UBND huyện cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh

17/11/2022 08:30

Ngày 16/11, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với đơn vị tư vấn để nghe và cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Thịnh Phát đã trình bày Đồ án quy hoạch chung đối với các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh đến năm 2040. Theo đó, thực hiện quy hoạch chung xã Lương Mông trên toàn bộ diện tích hành chính của xã, bao gồm 07 thôn, tổng diện tích hơn 6.500ha, với mục tiêu rà soát quy hoạch trong đồ án Quy chung xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050; xác lập các quỹ đất của xã; thực hiện gắn kết chặt chẽ với chương xây dựng NTM, các chương trình dự án khác đang triển khai trên địa bàn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương… định hướng phát triển Lương Mông trong tương lai gần thành đô thị loại V, phát triển du lịch sinh thái rừng núi, gắn với Chợ phiên, Khu di tích kháng chiến Khe Lao; Hồ cấp nước sinh hoạt 4 xã vùng cao; trồng cây dược liệu, chế biến đồ gỗ, sản xuất dược liệu xây dựng.

Đối với xã Minh Cầm sẽ thực hiện quy hoạch trên quy mô diện tích tự nhiên của xã, khoảng hơn 3.300ha, với mục tiêu quy hoạch xây dựng xã Minh Cầm đạt bộ tiêu chí quốc gia NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và cụ thể quy hoạch chung của huyện… định hướng Minh Cầm phát triển với các loại hình  du lịch sinh thái rừng, du lịch homestay; phát triển trồng dược liệu gắn với chế biến dược liệu; xây dựng đô thị mới Minh Cầm, tạo mạng lưới liên kết các xã và các khu vực lân cận.

Đối với xã Đạp Thanh sẽ thực hiện quy hoạch trên toàn diện tích hành chính của xã, bao gồm 09 thôn, tổng diện tích tự diện hơn 9.151 ha, với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng vùng huyện và tạo tiền đề cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch của xã… phát triển Đạp Thanh theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch; du lịch sinh thái, dân tộc; công nghiệp và xây dựng.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đồ án quy hoạch chung các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh đến năm 2040.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung của các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham góp của các đại biểu; tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện để thực hiện lập quy hoạch chung các xã; thực hiện đánh giá kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các xã theo tiêu chí NTM nâng cao; bổ sung chi tiết hiện trạng giao thông; các thiết chế văn hóa; giáo dục, điện, nước; dự báo dân số; thu nhập bình quân đầu người; quy hoạch vùng trồng rừng gỗ lớn… xây dựng quy hoạch chung các xã mang tính đột phá, chiến lược, theo các tiêu chí chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo đến năm 2030 các xã phát triển là đô thị loại V.

Để đảm bảo tiến độ lập quy hoạch chung các xã theo kế hoạch đã đề ra, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã lập quy hoạch bảo đảm trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành. Tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan, để đơn vị tư vấn và các địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào nội dung quy hoạch trước khi được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp cùng với đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chung các xã; góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2435
Đã truy cập: 7484509