UBND huyện cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc, Nam Sơn

20/11/2022 11:00

Ngày 19/11, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với các đơn vị tư vấn để nghe và cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc và Nam Sơn. Cùng dự có các đồng chí Thường trực UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận chương trình làm việc.

Tại chương trình làm việc, đại diện đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh trình bày Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Nam Sơn đến năm 2040. Theo đó, thực hiện quy hoạch chung xã Nam sơn trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã với tổng diện tích hơn 8.267ha với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị… Định hướng phát triển xã Nam Sơn đến năm 2040 thành 3 tiểu vùng. Trong đó tiểu vùng 1 gồm các thôn Khe Tâm, Khe Hố, với tính chất chức năng phát triển dịch vụ, du lịch và sản xuất nông, lâm nghiệp; tiểu vùng 2 gồm các thôn Nam Hả Trong, Nam Hả Ngoài, Lò Vôi, Cái Gian với chức năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và lâm nghiệp; tiểu vùng 3 gồm các thôn Làng Mới, Sơn Hải với chức năng phát triển Du lịch - Dịch vụ - Sản xuất vật liệu xây dựng và lâm nghiệp

Cũng trong chương trình làm việc đại diện đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư- phát triển NLH trình bày Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc đến năm 2040. Trong đó, thực hiện quy hoạch chung xã Đồn Đạc với  toàn bộ diện tích tự nhiên trên địa bàn 14 thôn, tổng diện tích hơn 13.200 ha, với tiêu hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bố trí sản xuất  nông - lâm - nghiệp, thương mại, dịch vụ đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Định hướng xây dựng xã Đồn Đạc đến năm 2040 trở thành trung tâm phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa của huyện Ba Chẽ và là vùng cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch cho các trung tâm du lịch Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn.

 Đối với xã Thanh Lâm, thực hiện quy hoạch trên quy mô diện tích tự nhiên của xã, khoảng hơn 8.418ha, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh và sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2040; xây dựng, phát triển nông thôn cấp xã theo định hướng phát triển giai đoạn mới, có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, phù hợp với phát triển vùng huyện, tiệm cận với phát triển đô thị; thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM nâng cao. Định hướng phát triển xã Thanh Lâm là khu vực tiềm năng, chủ yếu phát triển nông, lâm hàng hóa; tận dụng lợi thế tỉnh lộ 342 đi qua địa bàn xã để giao thương và là nơi thế mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái trải nghiệm.

Đối với xã Thanh Sơn sẽ thực hiện quy hoạch trên toàn diện tích hành chính của xã, tổng diện tích tự diện hơn 11.039 ha, với mục tiêu phát triển  nông thôn cấp xã theo định hướng phát triển giai đoạn mới, có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, phù hợp với phát triển vùng huyện, tiệm cận với phát triển đô thị; thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển xã Thanh Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế theo hướng sản xuất lâm nghiệp, trồng cây dược liệu là mũi nhọn; sản xuất nông nghiệp và dịch vụ là động lực…

 

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn và Đồn Đạc đến năm 2040.

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia các đại biểu; tiếp tục cập nhật thông tin, định hướng Quy hoạch của cấp trên; trong đó, đối với xã Nam Sơn tiếp tục cập nhập bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Nam Sơn; quy hoạch phát triển liên khu di tích lịch sử Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà; Lò gốm cổ; Làng văn hóa dân tộc Dao thôn Sơn Hải; các quy hoạch về Điện, Giao thông đường thủy, hạ tầng nuôi trồng thủy sản; tỉnh lộ 343 trên địa phận thôn Khe Hố. Đối với xã Thanh Lâm  bổ sung quy hoạch khu trung tâm dân cư xã; quy hoạch phát triển công nghiệp, xăng dầu; định hướng phát triển khu di tích Đình Làng Dạ, đặc biệt là việc phát triển, thông thương khi tỉnh lộ 342 qua trung tâm xã được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đối với các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn cập nhập, bổ sung thêm quy hoạch vùng chăn nuôi; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu… Các xã tiếp tục rà soát, bổ sung chi tiết hiện trạng các quy hoạch về sử dụng đất; phát triển sản xuất; điện, nước, dân số, cụm dân cư; xử lý rác thải nước thải; môi trường; nhất là quy hoạch vùng trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu gắn với chế biến sản xuất… để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chung các xã, mang tính đột phá, chiến lược, đảm bảo khoa học, chất lượng, đúng quy trình, quy định và đảm bảo tính khả thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh, các Quy hoạch chung xây dựng các xã khi thực hiện, phải đảm bảo theo hướng phát triển xây dựng Nông thôn nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm mục tiêu phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội đồng bộ và mục tiêu người dân được tiếp cận, được thụ hưởng, nâng cao cả về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên tinh thần đó, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện liên quan tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp cùng với đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chung các xã; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đảm bảo hoàn thiện các quy hoạch theo đúng quy định hiện hành. Đơn vị tư vấn và địa phương các xã tích cực phối hợp trên tinh thần, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm để bổ sung, điều chỉnh trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2376
Đã truy cập: 7484450