UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 11, đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2022

22/11/2022 14:30

Ngày 22/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo phiên họp; đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn; xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới” với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, quyết liệt, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 19,5%; trồng rừng tập trung đạt 3.562,7 ha, đạt 108% kế hoạch, bằng 107,5% so cùng kỳ; trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 510 ha, đạt 100% kế hoạch, gấp 4,7 lần so cùng kỳ; giá trị Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành, ước đạt hơn 550 tỷ đồng , tăng 17,6% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bằng 104,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 65 tỷ đồng, tăng 27,5% dự toán tỉnh giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ; tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt hơn 362 tỷ đồng; khỏi công xây dựng 19 dự án, công trình động lực, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ước đạt 100% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung thị trấn Ba Chẽ và quy hoạnh vùng trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn toàn huyện.

Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đạt nhiều kết nổi bật; nhận được sự đồng thuận, chung tay, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện; đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí; 36/36 chỉ tiêu, đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Chương trình chuyển đổi số toàn diện được thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả; đến nay huyện đã cơ bản hoàn thành 21/21 chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2022 đạt 100% kế hoạch (trong đó chỉ tiêu về Chính quyền số đạt 10/10 chỉ tiêu; kinh tế số 3/3 chỉ tiêu; xã hội số 8/8 chỉ tiêu). Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, thu hút thêm 02 nhà đầu tư vào Cụm CN Nam Sơn; tạo điều kiện thuận lợi cho 08 nhà đầu tư đăng ký tìm hiểu đầu tư vào địa bàn. Công tác CCHC được chú trọng; trong đó chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 tăng 4 bậc xếp thứ 7/13 địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng và thực hiện hiệu quả, nhất là duy trì 21/21 trường chuẩn quốc gia; tổ chức thành công Lễ hội Bàn Vương lần II với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022; cuộc thi ảnh nghệ thuật Vẻ đẹp mảnh đất, con người Ba Chẽ... tổng lượng khách du lịch vào địa bàn ước tính đạt 30.000 lượt người, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết đơn thư được quan tâm; hoạt động tín dụng Ngân hàng tiếp tục phát triển tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tổng dư nợ cho vay ước đạt 660 tỷ đồng tăng 18,9% so với cùng kỳ. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, thực hiện hỗ trợ 104 nhà ở và 86 nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 32 nghìn con gà giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đến nay, toàn huyện giảm được 160 hộ nghèo, 547 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,62%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/ người/năm, đạt 108,3% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, UBND huyện dự kiến phấn đấu: Tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 2.265 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 20%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu/người/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt 8.322 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.300 ha (trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt 285ha, trồng cây dược liệu đạt 150ha); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100 tỷ đồng. Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, hộ cận nghèo dưới 0,8%... Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của Thường trực UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; trồng rừng gỗ lớn; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn; công tác giảm nghèo; nâng cao thu nhập bình quân đầu người; khởi công đồng loạt nhiều dự án, công trình động lực, tạo động lực phát triển; góp phần tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu Thường trực UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện, các xã thị trấn tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng chi tiết kế hoạch, kịch bản, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện mục tiêu: Giữ vững địa bàn an toàn, đẩy nhanh đà phục hồi kinh tế - xã hội, phát triển vững chắc các ngành kinh tế, nâng cao chất lượng bộ mặt đô thị, nông thôn. Đẩy mạnh phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; khai thác và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là tiềm năng về rừng, đất rừng, thế mạnh về phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Đổi mới rõ nét trong công tác cải cách hành chính, giáo dục, đào tạo, giảm nghèo bền vững gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn. Trước mắt, UBND huyện và cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Chú trọng phát triển sản phẩm OCOP, nhất là sản phẩm chủ lực Trà hoa vàng và Ba kích tím, xây dựng sản phẩm Trà hoa vàng sớm trở thành sản phẩm OCOP cấp quốc gia, đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu địa phương. Đẩy mạnh, ưu tiên phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; Chương trình hành động số 27-CTr/HU ngày 02/01/2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU trên địa bàn huyện... Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; khẩn trương ổn định các phòng ban khi thực hiện tổ chức lại. Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực. Thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trước mắt, tiếp tục khẩn trương, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước địa bàn; giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới; chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung xây dựng các xã; hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Ba Chẽ; Đề án phát triển hạ tầng giao thông; quy hoạch vùng trồng gỗ lớn, nhất là hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; chương trình chuyển đổi số toàn diện. Tiếp tục tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; chú trọng công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng; công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư, khiếu nại tốt cáo của công dân; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; … Đặc biệt, tăng cường các biện pháp, giải pháp thực hiện bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán 2023 an toàn, lành mạnh và chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình cho Kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong thời gian tới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 5518522