Ba Chẽ tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%

23/11/2022 11:00

Những năm qua, được sự quan tâm toàn diện của tỉnh cùng với sự nỗ lực và cố gắng của Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Ba Chẽ đã có nhiều thay đổi khá tích cực; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 17%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 24%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 55 triệu đồng/người/năm; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện thăm hỏi, động viên nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo

Cuối năm 2021, huyện Ba Chẽ còn 195 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,49% và 603 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,79% tổng số hộ dân. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm 2022, huyện đã tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát huy tối đa sức mạnh nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các dịch vụ xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí, điều kiện tiếp cận các nguồn vay, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tiêu biểu là, huyện đã triển khai hỗ trợ 104 nhà ở và 86 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; hỗ trợ 32.500 con gà giống cho 188 hộ hộ nghèo và hộ cận nghèo để phát triển sản xuất; đào tạo, giải quyết việc làm cho 556 lao động, đạt 101,1% kế hoạch… nhất là hỗ trợ, giải quyết cho hơn 200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn chính sách với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng để phát triển sản xuất, từ các nguồn vốn chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã có vốn sản xuất và đầu tư đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đến thời điểm cuối năm 2022, toàn huyện Ba Chẽ đã giảm 160 hộ nghèo, đạt 320% kế hoạch tỉnh giao, huyện còn 35 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62%, giảm 2,87% so với cuối năm 2021. Số hộ cận nghèo giảm 547 hộ, đạt 295,7% kế hoạch tỉnh giao, còn 56 hộ, chiếm tỷ lệ 1,0%, giảm 9,79% so với cuối năm 2021./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 909
Đã truy cập: 7261320