Giao ban giữa Bí thư Cấp ủy huyện với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý IV năm 2022

28/12/2022 09:30

Ngày 27/12, Huyện uỷ Ba Chẽ tổ chức Hội nghị giao ban giữa Bí thư Huyện ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tinh nhanh tới các đại đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, Năm 2022, bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 354-KL/TU ngày 10/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn; xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn khu, phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm đã kết nạp 71 đảng viên mới, đạt 111% kế hoạch. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp, thực hiện hiệu quả 75 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 20 mô hình  cấp huyện được khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, HĐND huyện tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền liêm chính, vì nhân dân phục vụ; tổ chức thành công nhiều kỳ họp; thực hiện tốt các cuộc giám sát, khảo sát và ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện quản lý, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tiêu biểu như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 19,5%; trồng rừng tập trung đạt 3.600 ha, đạt 109,1% kế hoạch, bằng 109% so cùng kỳ; trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 515 ha, đạt 101% kế hoạch, gấp 4,5 lần so cùng kỳ; giá trị Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành, đạt hơn 550 tỷ đồng , tăng 17,6% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bằng 104,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 65 tỷ đồng, tăng 27,5% dự toán tỉnh giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 730 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ; tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt hơn 362 tỷ đồng; khởi công xây dựng 19 dự án, công trình động lực, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch.Chương trình chuyển đổi số toàn diện được thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, toàn huyện giảm được 160 hộ nghèo, 547 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,62%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66 triệu đồng/người/năm, đạt 108,3% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đạt nhiều kết nổi bật; nhận được sự đồng thuận, chung tay, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện; đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí; 36/36 chỉ tiêu, đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Năm 2023 huyện xác định thực hiện chủ đề công tác năm “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% so với số lượng đảng viên đầu năm; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75 %).  Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành tăng 20%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 100 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10% so với năm 2022; Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực đạt 8.000 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha; trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 420ha; diện tích cây dược liệu đạt 120 ha; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, hộ cận nghèo dưới 0,8% (theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025); xây dựng ít nhất 01 sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Phấn đấu thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật của huyện đạt được trong năm 2022, nhất là đối với 311 ý kiến, đề xuất kiến nghị trên các lĩnh vực trong năm 2022 đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp trả lời, giải đáp giải quyết kịp thời, thấu đáo; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân dân các thôn, khu phố.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các thôn, khu phố đã phát biểu góp nhiều ý kiến, sáng kiến góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, các đại biểu đã trực tiếp gửi tới Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Lãnh đạo huyện 10 ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ nông thôn theo Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng… các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng NTM nâng cao; công tác quản lý đất rừng xen kẹp, quản lý đất đai trên địa bàn các thôn.

Hội nghị cũng nhận được một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sạch; công tác quản lý đất đai; việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng…Căn cứ các nội dung thuộc thẩm quyền, Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã trực tiếp trả lời một số ý kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời giao các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị chuyên môn tổng hợp để giải quyết kịp thời.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, tích cực của đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố tiếp tục chủ động công tác chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu phố và quần chúng nhân dân trong công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; trọng tâm là Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; tích cực đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố trước mắt tập trung các nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tập trung, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, người già, neo đơn; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; chú trọng công tác trang trí, khánh tiết; công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động đón giao thừa Đêm 30 Tết tại các nhà văn hóa thôn, khu phố; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Ngay sau Tết, chuẩn bị tốt các điều kiện và tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Tết trồng cây; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng 420ha rừng gỗ lớn năm 2023; chuẩn bị tốt các hoạt động Lễ hội, công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ... Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023)./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3759
Đã truy cập: 7883827