Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm

04/01/2023 08:30

Ngày 03/01, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị bàn, cho ý kiến và thống nhất về nhiệm vụ Quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện; Kế hoạch xây dựng Chương trình nông thôn mới; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến về Quy hoạch chung các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc đến năm 2040. Theo đó, thực hiện Quy hoạch chung xã Lương Mông trên toàn bộ diện tích hành chính của xã, bao gồm 07 thôn, tổng diện tích hơn 6.500ha, với mục tiêu phát triển Lương Mông trong tương lai gần thành đô thị loại V, đến năm 2040 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/ người/ năm. Thực hiện chiến lược phát triển giao thông đối ngoại, nâng cấp đường tỉnh 330 thành quốc lộ 279 đi qua xã, thực hiện kết nối giao thông với tỉnh Bắc Giang và thành phố Hạ Long; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP cấp quốc gia; phát triển du lịch văn hóa, tham quan, trải nghiệm, thu hút du khách tham quan Nhà văn hóa các dân tộc, Hồ chứa nước 4 xã vùng cao, thu hút du khách đến sân Golf (Lương Mông) và nghỉ dưỡng tại khu vực thảo nguyên Khe Lầy (Đạp Thanh).

Đối với xã Minh Cầm sẽ thực hiện quy hoạch trên quy mô diện tích tự nhiên của xã, khoảng hơn 3.300ha, với mục tiêu đến năm 2025 xã Minh Cầm đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2040 đạt 100 triệu đồng/ người/ năm… định hướng Minh Cầm phát triển với các loại hình du lịch sinh thái rừng núi, du lịch home-stay; phát triển trồng dược liệu gắn với chế biến dược liệu; quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, đồ gốm, dịch vụ kho vận.

Đối với xã Đạp Thanh sẽ thực hiện quy hoạch trên toàn diện tích hành chính của xã hơn 9.151 ha, với mục tiêu phát triển Đạp Thanh theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch; phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt; phát triển các sản phẩm OCOP Trà hoa vàng và các sản phẩm chủ lực; trồng rừng gỗ lớn, gắn với bảo vệ rừng; du lịch sinh thái, dân tộc; công nghiệp và xây dựng, hình thành, phát triển Cụm công nghiệp Đạp Thanh 1, 2 tạo đòn bẩy phát triển nền kinh tế ổn định và thu hút nguồn nhân lực. 

Đối với xã Thanh Lâm, thực hiện quy hoạch trên quy mô diện tích tự nhiên của xã, khoảng hơn 8.418ha. Định hướng phát triển xã Thanh Lâm đến năm 2040 là khu vực tiềm năng, chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng hóa phát triển các khu sản xuất tập trung rừng gỗ lớn, cây dược liệu (Ba kích tím, Trà hoa vàng); tận dụng lợi thế tỉnh lộ 342 đi qua địa bàn xã để giao thương và là nơi thế mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch tâm linh Đình Làng Dạ, du lịch sinh thái trải nghiệm. 

Đối với xã Thanh Sơn sẽ thực hiện quy hoạch trên toàn diện tích hành chính của xã, khoảng hơn 11.039 ha, với mục tiêu phát triển  nông thôn cấp xã theo định hướng phát triển giai đoạn mới, có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, phù hợp với phát triển vùng huyện, tiệm cận với phát triển đô thị; thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát triển xã Thanh Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế theo hướng sản xuất lâm nghiệp, trồng cây dược liệu là mũi nhọn; sản xuất nông nghiệp và dịch vụ là động lực… 

Đối với xã Nam Sơn thực hiện quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã với tổng diện tích hơn 8.267ha với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị… Định hướng phát triển xã Nam Sơn đến năm 2040 thành 3 tiểu vùng. Trong đó tiểu vùng 1 gồm các thôn Khe Tâm, Khe Hố, với tính chất chức năng phát triển dịch vụ, du lịch và sản xuất nông, lâm nghiệp; tiểu vùng 2 gồm các thôn Nam Hả Trong, Nam Hả Ngoài, Lò Vôi, Cái Gian với chức năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và lâm nghiệp; tiểu vùng 3 gồm các thôn Làng Mới, Sơn Hải với chức năng phát triển Du lịch -Dịch vụ - Sản xuất vật liệu xây dựng và lâm nghiệp.

Đối với xã Đồn Đạc với toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 13.200ha, mục tiêu hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bố trí sản xuất  nông - lâm - nghiệp, thương mại, dịch vụ. Định hướng xây dựng xã Đồn Đạc đến năm 2040 trở thành trung tâm phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa của huyện Ba Chẽ; bảo tồn một số nét văn hóa đặc trưng, một số danh thắng như: thác Lang Cang, Khe O, Khe Xoong, Tài Lò… là vùng cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch cho các trung tâm du lịch Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy và các đại biểu khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch chung các xã, mang tính đột phá, chiến lược, liên kết vùng, đảm bảo khoa học, chất lượng, đúng quy trình, quy định và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với định hướng Quy hoạch của tỉnh, của huyện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch phát triển huyện Ba Chẽ thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp, cây dược liệu của tỉnh; phát triển các sản phẩm OCOP; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phòng chống biến đổi khí hậu…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, các Quy hoạch chung xây dựng các xã khi hoàn thành, phải đảm bảo theo hướng phát triển xây dựng Nông thôn nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm quan điểm mục tiêu phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, thiên nhiên, con người, đặc biệt là  mục tiêu người dân được tiếp cận, được thụ hưởng, được nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy các xã và UBND huyện chịu trách nhiệm về pháp lý, đảm bảo hoàn thiện các Quy hoạch theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Chương trình nông thôn mới; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu năm 2023. Theo đó, năm 2023 huyện thực hiện nhiệm vụ  xây dựng Nông thôn mới trên tinh thần mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân về “Xây dựng Nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, duy trì Thị trấn Ba Chẽ đạt chuẩn đô thị văn minh. trong đó các xã Lương Mông, Minh Cầm triển khai xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí Môi trường, Thu nhập, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đối với các xã Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc tập trung nâng cao chất lượng các Tiêu chí Môi trường, Thu nhập, Giao thông, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đối với Thị trấn Ba Chẽ sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đô thị văn minh… Phấn đấu năm 2023 xã Nam Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 202 1- 2025.

Về thực hiện  trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu năm 2023, Huyện giao các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp, HTX thực hiện trồng 420 ha rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi…); trồng 520 ha cây bản địa và 120 ha cây dược liệu; định hướng các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh trồng các loài cây gỗ lớn, cây bản địa theo thứ tự ưu tiên như: Giổi xanh, Lát hoa, Sồi, Lim xanh, Thông, Quế. Đối với các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc, Thị trấn triển khai trồng các loài theo thứ tự ưu tiên như: Lim xanh, Giổi xanh, Lát hoa, Sồi, Thông, Quế. 

Kết luận nội này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy giao các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy tích cực, sâu sát chỉ đạo các cơ sở Đảng, quyết liệt thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy với mục tiêu xây dựng NTM  để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất, sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động, vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ nông thôn mới; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; công tác chỉ đạo, điều hành; quyết liệt, kiên trì thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Đối với việc triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu năm 2023, phải bảo đảm mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt chỉ tiêu giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu sớm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 655
Đã truy cập: 6598121