Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đạp Thanh, Thanh Lâm

05/01/2023 10:00

Ngày 04/01, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đạp Thanh, Thanh Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy xã Đạp Thanh đã quyết liệt triển khai, thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 161-TB/KL và các chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình xây dựng Nông thôn mới”. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền được phát huy, tạo sự chuyển biến của hệ thống chính trị; tổ chức thành công Đại hội CCB, Đại hội Đoàn Thanh niên, nhiệm kỳ 2022 - 2027; cuộc bầu cử Trưởng thôn và đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; công tác phát triển đảng đạt 120% kế hoạch. 

Trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đã có 14/15 chỉ tiêu tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 106,6%; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 110% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,8 triệu đồng/ người/năm; giải quyết việc làm mới cho 80 lao động đạt 106,6% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 0,5%. Đặc biệt, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 342 và 10 dự án trọng điểm, phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống ngập lụt; tiếp tục nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm Trà hoa vàng. Năm 2022, xã đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu, xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ 2 xã phải tập trung phối hợp xây dựng sản phẩm Trà hoa vàng thành sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia.

Trong năm 2023, Đảng bộ xã Đạp Thanh phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; kết nạp đảng viên mới tăng từ 3% trở lên so với số lượng đảng viên đầu năm. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 329,3ha; trồng rừng gỗ lớn đạt 20ha, cây dược liệu 11ha, cây bản địa 80 ha; thu ngân sách địa bàn đạt 350 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/ năm; giải quyết việc làm mới cho 75 lao động; giảm 01 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%.

Trong năm 2022, Đảng ủy xã Thanh Lâm đã bám sát Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thông báo kết luận số 160-TB/HU về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; quán triệt thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn và đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực đạt 115,3% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 100,9% kế hoạch, trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 111,1 kế hoạch; ăm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%, hộ cận nghèo còn 1,26%; 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tình hình quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững.

Lãnh đạo huyện thăm động viên nhân dân xã Thanh Lâm phát triển sản xuất.

Năm 2023, Đảng bộ xã Thanh Lâm quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2023. Phấn đấu có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; kết nạp đảng viên mới từ 3% trở lên. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 1.395 tấn; trồng rừng đạt 520 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 20 ha, cây dược liệu 11 ha trở lên; thu ngân sách địa bàn đạt 230 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/ năm; đào tạo nghề và tạo việc làm cho trên 50 lao động nông thôn; phát triển 01 sản phẩm OCOP gắn với phát triển tổ chức kinh tế… phấn đấu xã không còn hộ nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm, động viên nhân dân xã Đạp Thanh phát triển sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận những kết quả của 02 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm đạt được trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy xã, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2023; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu tổ chức đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chuẩn bị các điều kiện cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, kiểm điểm giữ nhiệm kỳ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, hiệu quả công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng đời sống nhân dân.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ 2 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm phải đẩy mạnh tư duy, đột phá; chủ động bám sát Quy hoạch chung, phát huy tối đa lợi thế tỉnh lộ 342 đi qua địa bàn các xã để giao thương phát triển kinh tế, xã hội; tích cực phối hợp xây dựng địa phương trở thành thủ phủ Trà hoa vàng của huyện; tập trung ưu tiên phát triển thêm các sản phẩm OCOP từ dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng, Cát sâm, trong đó xây dựng sản phẩm Trà hoa vàng thành sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia; mở rộng phát triển sản xuất; hình thành các HTX liên kết sản xuất dược liệu và các sản phẩm có năng suất chất lượng, giá trị kinh tế cao; quyết liệt thực hiện hiệu quả Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đất rừng; tài nguyên khoáng sản; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách địa bàn; quản lý tốt các công trình sau đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh hoạt động Chợ phiên; nâng cao chất lượng Lễ hội Đình Làng Dạ, Thanh Lâm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng kết nối dự án khu nghỉ dưỡng Safari Đồng Sơn -Kỳ Thượng; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc... phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 473
Đã truy cập: 6119726