Ba Chẽ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú nhập ngũ năm 2023

11/01/2023 14:00

Ngày 11/01, Trung tâm Chính trị huyện, Ban CHQS huyện và các Ban xây dựng Đảng phối hợp tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Trong thời gian từ ngày 11 - 13/01/2023, các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề trọng tâm gồm: Khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nhận diện những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin, cập nhập tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện năm 2022. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội, công an, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình Minh/ Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2314
Đã truy cập: 6593952