Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2023

17/01/2023 14:30

Ngày 17/01, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2023 thông qua Hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy thông tin tới các đại biểu kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và những nội dung Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Ban đại diện Người cao tuổi huyện; Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí 3/2; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cán bộ các ngành chuyên môn và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy thông tin tới các đại biểu kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và những nội dung Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác 2023. Theo đó, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  xác định chủ đề công tác năm là “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”.

Đ/c Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thông tin Quyết định 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Nghị quyết số 10-NQ/HU đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, phấn đấu: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% so với số lượng đảng viên đầu năm; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%).  Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành tăng 18,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 100 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10% so với năm 2022; Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực đạt 8.000 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha; trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 420ha; diện tích cây dược liệu đạt 120 ha; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tạo việc làm mới cho 550 lao động; huyện không còn hộ nghèo; xây dựng ít nhất 01 sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72,2%; duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; duy trì tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,5%; hộ dân ở khu vực đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99%, khu vực nông thôn đạt 72%; có thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nghị quyết cũng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu chung là: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy đoàn kết, dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, phương châm “5 thật” (nghĩ thật,, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật) và “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách); đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Giữ vững địa bàn an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước cơ cấu lại kinh tế lâm, nông nghiệp, tập trung trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa có giá trị kinh tế cao, trồng cây được liệu, tạo vùng nguyên liệu lớn, tập trung gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP. Phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã, tổ hợp tác trên các lĩnh vực có lợi thế. Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược. Thực hiện có hiệu qua ba chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Nghị quyết số 06 -NQ/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc; Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng quán triệt, khẩn trương nghiêm túc, xây dựng, triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác 2023 đề ra. 

 Đ/c Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thông tin Quyết định 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở. Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 13/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng của Chi bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Hướng dẫn số 05-HD/UBKT ngày 22/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn một số điểm trong quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh về tình hình thời sự thế giới; khu vực và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19; kết quả nổi bật trên các linh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện năm 2022; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các hoạt động chuẩn bị và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023; thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị  của đất nước, của tỉnh và của huyện…

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 910
Đã truy cập: 5830791